Arhivistică

Planuri de învăţământ:

În cadrul specializării Arhivistică se oferă o pregătire de specialitate structurată pe trei direcţii: organizarea şi prelucrarea fondurilor de arhivă istorică existente la Arhivele Naţionale ale României, asistarea creatorilor de documente în vederea administrării corespunzătoare a acestora, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a documentelor importante din perspectivă istorică şi culturală.  Pregătirea istorică a absolvenţilor specializării este dublată de competenţele formate în zona arhivisticii, cu un pronunţat caracter practic, constând în cunoştinţe de limba izvoarelor, paleografii, ordonarea, inventarierea şi evidenţa fondurilor şi colecţiilor arhivistice. Specializarea formează deprinderi şi competenţe specifice profesiei de arhivist, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu practica internă şi internaţională în domeniu, garantând studenţilor şanse reale de inserţie profesională după absolvire. Oportunităţile de carieră ale absolvenţilor vizează atât structurile Arhivelor Naţionale ale României, diferite alte instituţii publice creatoare şi păstrătoare de documente, cât şi sectorul privat care pe măsura dezvoltării sale din ultimii ani resimte tot mai mult nevoia de personal calificat pentru domeniul specific muncii de arhivă.

 

 

  •