Istorie, memorie, oralitate în sec. XX

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Plan de învățământ - promoția 2022-2024

Plan de învățământ - promoția 2023-2025

 

Fişele disciplinelor

 

Programul de masterat Istorie, memorie, oralitate în secolul XX  urmăreşte instruirea şi educarea viitorilor formatori într-o manieră interdisciplinară, adecvată schimbărilor petrecute în câmpurile cunoaşterii istorice.
Ce vei studia?
Cursurile şi seminariile acoperă o diversitate de abordări aprofundate asupra unor tematici consacrate sau mai nou intrate în ariile curriculare şi de cercetare: comparatismul istoric, problematica tranziţiilor, a migraţiilor, religiilor, politicilor sociale, publicității, istoria orală şi politicile memoriei.
•    Politici sociale în România comunistă
•    Istoria orală: concept, istoriografie, domenii de investigații
•    Tranziția spre democrație. Modele și cazuri specifice în Europa Centrală și în România
•    Religia în relațiile internaționale
•    Migrație și memorie în secolul XX
•    Publicitatea în perioada postbelică
•    Diplomația României în Europa Centrală și de Est
•    România în diplomaţia Europei Centrale
•    Rezistența anticomunistă în România postbelică
•    Biografie și istorie orală
•    Regimuri comuniste în Europa Centrală și Răsăriteană
•    Managementul politicii externe în secolul XXI
•    Istorie şi memorie în discursul istoriografic contemporan
•    Surse şi metode de cercetare în istoria contemporană şi recentă

 

Ce competențe vei dobândi?
Prin abordările inter și pluridiciplinare propuse în programul de masterat, studenții care îl vor urma vor dobândi competențe aprofundate, de profesionalizare în cunoașterea și analiza istoriei recente și contemporane: de cercetare și analiză ștințifică în domenii specifice epocii secolului XX, politice, economice, sociale sau culturale; de formare continuă și specifică în raport cu tematica tuturor cursurilor opționale aprobate de Ministerul Educației pentru învățământul preuniversitar (istoria Comunismului, a Holocaustului, a Minorităților, Istoria Orală).
 
Ce oportunități de carieră vei avea?
Sub aspectul materializării achizițiilor dobândite în piața muncii, masteratul deschide absolvenţilor săi cel puţin trei domenii de validare profesională: cercetare istorică (instituții publice sau din societatea civilă), activitate didactică şi expertiză profesională pentru o viitoare carieră în domenii asociate precum diplomația, mass-media, muzeografie etc.