Lect. dr. FEHÉR Andrea

  • domenii de competență: memorialistică ardeleană (sec. XVII-XVIII); istoria familiei și copilăriei (epoca modernă); istoria vieții cotidiene (sec. XVIII, Transilvania); criminalitatea feminină din epoca epoca modernă; teoria istoriei; antropologie istorică, microistorie
  • e-mail: andrea.feher@ubbcluj.ro