Asist. dr. GYÖRGY Árpád-Botond

  • domenii de interes: Istoria orașelor în epoca medievală și premodernă, viața cotidiană și istoria mentalităților în epoca medievală și premodernă;
  • e-mail: arpad.gyorgy@ubbcluj.ro