Programarea pe săli și profesori a susținerii disertațiilor

Programare susținere disertație masterat

2 iulie 2024

Nr. crt

Specializarea

Sala

Ora

1

Arheologie si studii clasice

125

Kogălniceanu 1

10.00

2

Societate, artă, identități în EC

L.Blaga

Kogălniceanu 1

10.00

3

Patrimoniu si turism cultural

D.D. Roșca

Kogălniceanu 1

10.00

4

Științele informării

Mușlea,

BCU

9.00

5

Istoria și socio-antropologia epocii moderne

Istoria Europei de SE

Pompiliu Teodor

Napoca 11

9.00

6

Managementul securității în societatea contemporană ZI/ IFR

310

Kogălniceanu 1

9.30

7

Securitate, Intelligence și competitivitate în organizații

305

Kogălniceanu 1

9.30

8

Leadership și comunicare în organizații internaționale

304

Kogălniceanu 1

10.30

9

Evaluarea politicilor și programelor publice europene

307

Kogălniceanu 1

9.30

10

Istorie, memorie, oralitate

Silviu Dragomir

Napoca 11

9.30

11

Filosofie, Cultură, Comunicare

130

Kogălniceanu 1

10.00

12

Filosofie antică și medievală

139 Kogălniceanu 1

10.00

13

Istorie contemporană și relații internaționale

Imreh Istvan

Napoca 11

9.30

14

Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural

Francisc Pall

Napoca 11

9.00

15

Teorie critică și studii multiculturale

Bohm Karoly

Kogălniceanu 1

10.00