Cereri de reînmatriculare, întrerupere, reluare, transfer, prelungire

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor (după întrerupere) sau transfer se trimit scanate prin e-mail în perioada 28 august-6 septembrie 2023 la secretarele specializărilor (click aici pentru adresele de e-mail).

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenții care în anul universitar 2022-2023 (anul II, anul III de studiu, nivel licență, respectiv anul II nivel masterat) nu au acumulat minimum 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii și opționale vor fi exmatriculați.  Studenții care se află în această situație au posibilitatea depunerii unei Cereri de reînmatriculare.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei și se achită: fie la casieria facultății, fie prin transfer bancar sau mandat în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu mențiunea obligatorie: Facultatea de Istorie și Filosofie, taxă reînmatriculare/specializare. 

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puțin 2 semestre pentru a-și putea întrerupe studiile, să fi acumulat minimum 30 de credite și să trimită o Cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenții care își reiau studiile (în cazul celor de la taxă, aceștia vor plăti taxa de școlarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o Cerere de reluare a studiilor.

4. În cazul transferului:

Pentru transferul în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, studentul trebuie să fi urmat cel puțin 2 semestre și să depună o Cerere de transfer.

Taxa de înmatriculare a studenților transferați, indiferent de nivelul de mobilitate (internă și definitivă) este de 200 de lei. Această taxă se plătește fie la casieria facultății, fie prin transfer bancar sau mandat în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu mențiunea obligatorie Facultatea de Istorie și Filosofie, taxă de transfer/specializare.

5. În cazul prelungirii de școlaritate:

Studenții din anul terminal, nivel licență și masterat care mai au examene restante (dar au cel puțin 30 de credite în anul universitar 2022/2023) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (3 ani nivel licență, respectiv 2 ani nivel masterat).

În cazul netransmiterii prin e-mail a Cererii de prelungire de școlaritate în perioada 28 august-6 septembrie 2023, studentul este exmatriculat.