Asistent de cercetare științifică Paul TAP

  • domenii de competenţă:  democrație directă, participare politică, partide politice, supravegherea statului
  • e-mail: paul.tap@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae