Conf. dr. Cristian GĂZDAC

  • domenii de competenţă: expert guvernamental pe bunuri arheologice și documentare; istorie antică, numismatică, studii de securitate, protecția patrimoniului – liniile română și engleză
  • e-mail: cristian.gazdac@ubbcluj.ro