Asist. dr. Marius MUREȘAN

  • domenii de competență:  istoria contemporană a României, istoria contemporană universală, politica externă a României, sistemul electoral în România postcomunistă
  • e-mail: marius.muresan@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae