Cercetător științific gradul II Sergiu GHERGHINA

  • domenii de competenţă: Politici comparate, partide politice, participare politică, democratizare, democrație directă și deliberativă
  • e-mail: sergiu.gherghina@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae