Lect. dr. Vasile-Adrian CĂMĂRĂŞAN

Foto Camarasan

  • domenii de competenţă: protecţia minorităţilor, guvernanţa politicilor privind minorităţile, migraţie, intergrare europeană, managementul informaţiilor, managementul securităţii în organizaţii
  • e-mail: vasile.camarasan@ubbcluj.ro