Asist. dr. Ionuț-Daniel MOLDOVAN

  • domenii de competenţă:  relații internaționale, analiza conflictelor, migrație, securitate, guvernanța, politici publice
  • e-mail: ionut.moldovan@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae