Lect. dr. Augusta COSTIUC RADOSAV

  • domenii de competenţă: limba idiş, literatura şi cultura idiş, presa de limbă idiş, limba ebraică, istorie şi istoriografie evreiască, teoria istoriei, semantică istorică, istorie intelectuală a germanilor din România
  • e-mail: radosav.costiuc@ubbcluj.ro