Prof. dr. Şerban TURCUŞ

Conf. dr. Şerban TURCUŞ

  • domenii de competenţă: Ştiinţe auxiliare ale istoriei, istorie medie universală, istoria bisericii în evul mediu
  • e-mail: serban.turcus@ubbcluj.ro, serbanturcus@yahoo.it