Cercetător științific gradul II Lavinia COSTEA

  • domenii de competenţă: istorie orală, istoria exilului românesc, istoria migrațiilor contemporane, istorie și memorie, scriere academică
  • e-mail: lavinia.costea@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae