Fişele disciplinelor pentru programele de masterat

Arheologie şi studii clasice

 

Societate, artă identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

 

Istoria şi socio-antropologia epocii moderne

 

Istoria Europei de sud-est

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

 

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural

 

Anul I, semestrul 1: Pedagogie muzeală şi ale arhivelor: metodă şi practică Fişa în limba maghiară, Fişa în limba română

Anul I, semestrul 2: Influenţe interetnice în arta transilvană din secolele XVIII-XIX Fişa în limba maghiară, Fişa în limba română

Anul II, semestrul 1: Izvoare şi arhive transilvane Fişa în limba maghiară, Fişa în limba română

Anul II, semestrul 1: Ştiinţele auxiliare şi patrimoniul cultural Fişa în limba maghiară şi în limba română

 

Patrimoniu şi turism cultural

 

Studii iudaice

 

Managementul securităţii în societatea contemporană

 

Securitate, Intelligence şi competitivitate în organizaţii

 

Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

  • Semestrul I
  • Semestrul II
    • Elite politice in Transilvania in sec. XX.
    • Miscari de capital in Europa Centrala in sec. 19-20
    • Institutii financiare, cooperative si modernizarea societatii central-europene si transilvanene in sec 19-20
  • Semestrul III
  • Semestrul IV

Filosofie antică şi medievală

Filosofie, cultură, comunicare