Fişele disciplinelor pentru programele de masterat

Arheologie şi studii clasice

Societate, artă, identităţi în Europa Centarală. De la medieval la modernitate

Istoria şi socioantropologia epocii moderne

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Stiinţele informării şi documentării

Patrimoniu şi turim cultural

Managementul securităţii în societatea contemporană

Securitate, Intelligence și competitivitate în organizații

Leadership şi Comunicare în organizaţii internaţionale

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

  • Semestrul I
  • Semestrul II
    • Elite politice in Transilvania in sec. XX.
    • Miscari de capital in Europa Centrala in sec. 19-20
    • Institutii financiare, cooperative si modernizarea societatii central-europene si transilvanene in sec 19-20
  • Semestrul III
  • Semestrul IV

Filosofie antică şi medievală

Filosofie, cultură, comunicare

Teorie critică şi studii multiculturale