Învăţământ la distanţă

Oferta de programe de studiu la forma învăţământ la distanţă:

Nivel licenţă: Istorie, linia română
  Istorie, linia maghiară
  Filosofie, linia linia română
  Nou: Studii de securitate, linia română
Calendarul, actele necesare, taxele şi regulamentul de admitere sunt, în general, comune cu cele ale specializărilor în regim cu frecvenţă şi se găsesc aici: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta.html
Nivel master: Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
(învăţământ cu frecvenţă redusă)
Pliantul specializării
Calendarul admiterii, acte necesare, criterii: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/masterat.html