Învăţământ la distanţă

Oferta de programe de studiu la forma învăţământ la distanţă:

Nivel licenţă: Istorie, linia română
  Istorie, linia maghiară
  Filosofie, linia linia română
Nivel master: Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
(învăţământ cu frecvenţă redusă)
Afişul de prezentare a specializării
Pliantul specializării
Date generale despre admiterea 2016 (sesiunea septembrie 2016)
Recomandări pentru întocmirea proiectului