Învăţământ la distanţă

Oferta de programe de studiu la forma învăţământ la distanţă:

Nivel licenţă: Istorie, linia română
  Istorie, linia maghiară
  Filosofie, linia linia română
  Studii de securitate, linia română
Calendarul, actele necesare, taxele şi regulamentul de admitere sunt, în general, comune cu cele ale specializărilor în regim cu frecvenţă şi se găsesc aici: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta.html
Nivel master: Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
(învăţământ cu frecvenţă redusă)
Pliantul specializării
Calendarul admiterii, acte necesare, criterii: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/masterat.html