Învăţământ la distanţă

Oferta de programe de studiu la forma învăţământ la distanţă:

Nivel licenţă: Istorie, linia română
  Istorie, linia maghiară
  Filosofie, linia linia română
  Nou: Studii de securitate, linia română
Nivel master: Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
(învăţământ cu frecvenţă redusă)
Afişul de prezentare a specializării
Pliantul specializării
Flyer
Recomandări pentru întocmirea proiectului