Turism cultural

Planuri de învăţământ

 

Descrierea specializării

 

 

Specializarea Turism cultural (nivel licență, 3 ani de studiu, domeniul Studii culturale) a fost inaugurată la Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB începând cu anul 2011, fiind prima specializare de acest fel din România. Suntem acreditați de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării. Studiile de la nivelul licență pot fi continuate prin programul de masterat Patrimoniu și turism cultural, precum și prin studii doctorale.

 

Specializarea Turism cultural este rezultatul colaborării Facultăţii de Istorie şi Filosofie cu cadre didactice din alte facultăți ale UBB (Geografie, Litere, FSEGA, FSPAC), aceasta asigurând profilul interdisciplinar al specializării.


Turismul cultural este cea mai dinamică formă contemporană de turism, interesată de stiluri de viață, tradiții ale unor comunităţi ori regiuni, patrimoniu construit sau imaterial, produse și performanțe artistice, medii şi peisaje culturale. Obiectivul major al specializării Turism cultural  este dobândirea de către student a unei solide formații teoretice și practice, pe care o asigură varietatea cursurilor și seminariilor pe care cadrele didactice le oferă. Cursurile sunt din domeniul istoriei, al istoriei artelor și al arhitecturii, arheologiei, geografiei turismului, managementului proiectelor de dezvoltare-finanţare în turismul cultural, comunicării şi relaţiilor publice, ghidajului turistic, tradiţiilor gastronomice, dreptului şi legislaţiei în turism şi, nu în ultimul rând, al limbilor străine (limbajul de specialitate al turismului, al turismului cultural). Punem un mare accent pe formația practică, prin cursurile practice, prin practica de specialitate și prin excursiile de studii pe care le organizăm.

 

Oportunităţi de carieră:

-          consultant în domeniul Turismului Cultural pentru dezvoltarea de proiecte şi programe, planning şi marketing cultural-turistic (în cadrul agenţiilor multinaţionale şi guvernamentale, administraţiilor locale şi ONG-urilor, centrelor de informare turistică, mass-mediei de specialitate)

-          manager în turism şi turism cultural

-          blogger, jurnalist, scriitor şi analist de turism

-          ghid local sau naţional de turism

-          expert în cercetare-dezvoltare, educaţie şi formare profesională în domeniul Turismului Cultural