CAZĂRI

Regulamente și hotărâri UBB privind cazarea în căminele studențești

Regulament cadru privind cazarea în căminele studenţeşti

Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti

Tarife de cazare

Medii anuale pe anul universitar 2021/2022 pentru cazare

 

Repartizarea studenților în cămine, 27 septembrie 2022

Căminul 5 fete

Căminul 5 băieți

Căminul 14

Căminul 16

Căminul 17

Căminul A2

Căminul A3

Căminul Sport 21

 

Eventualele contestații/cereri de redistribuire se pot transmite pe e-mailul secretarelor de specializare până în data de 27 septembrie ora 12.00, la prânz.

 

Perioada de cazare

Vineri, 30 septembrie, intervalul 08:00-12:00 și 13:00- 16:00(recomandabil să vină cei din anul 1)
Sâmbătă 1 octombrie, intervalul 08:00-12:00 și 13:00- 16:00 (recomandabil să vină cei din anul 2)
Duminică 2 octombrie, intervalul 08:00-12:00 și 13:00- 16:00 (recomandabil să vină anul 3 și cei de la master)
Perioada de redistribuiri: 3 octombrie- 18 octombrie

Din data de 18 octombrie cererile pentru acordarea unui loc de cazare se soluționează de către Serviciul Social (social@ubbcluj.ro)