CAZĂRI

HCA privind suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare

Regulament cadru privind cazarea în căminele studenţeşti

Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti

Tarife de cazare

 

Cazarea va avea loc în următoarele zile:

24 septembrie 2021 - anul I licență și master

25 septembrie 2021 - anul II licență și master

26 septembrie 2021 - anul III licență și doctoranzi

 

Cazarea studenţilor în cămine presupune:

a) Prezentarea următoarelor documente:
· buletin/carte de identitate sau pașaport;
· copie după buletin/carte de identitate sau pașaport;
· adeverință fiu cadru didactic (dacă e cazul);
· adeverință de handicap pentru persoanele în cau;
· poză ¾

· certificatul/adeverința de vaccinare.

b) Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeș-Bolyai şi student;

c) Plata taxei de cazare pentru luna respectivă;

d) Primirea legitimației de cămin;

e) Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual şi respectiv colectiv.

 

Lista cu studenții care beneficiază de un loc în cămin pentru anul universitar 2021/2022

Căminul 5

Căminul 14

Căminul 16

Căminul 17

Căminul A2

Căminul A3

Căminul Sport 21

 

În baza hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 102/14.09.2021, în vederea întocmirii listelor de cazare, studenții (indiferent de nivelul de sudiu) trebuie să trimită pe e-mail secretarelor de specializare până în data de 20 septembrie 2021, ora 12.00 unul dintre următoarele documente:

1. certificatul de vaccinare sau documente echivalente din țările de origine pentru cetățenii din afara UE și SEE;

2. documentul care atestă trecerea prin boală ce cuprinde perioada aflată între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCov2;

3. document medical emis de medicul specialist în care să fie specificată contraindicația vaccinării cu serul împotriva SARSCov2.

 

ATENȚIE! FOARTE IMPORTANT!

Vă rugăm menționați în e-mail numele, prenumele,  specializarea și anul de studiu!

DISPOZIȚII OPERAȚIONALE PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINE ÎN CONDIȚII EPIDEMIOLOGICE, 2021-2022