Relaţii internaţionale şi studii europene

Planuri de învăţământ:

 

Departamentul de Studii internaţionale şi Istorie Contemporană dezvoltă specializarea în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Această specializare se adresează tuturor celor care doresc să înţeleagă evoluţia sistemului internaţional din antichitate până în prezent, precum şi actorii, mecanismele şi procesele relaţiilor internaţionale contemporane. Având în vedere perspectivele profesionale de după absolvire, programul de studii pune un accent deosebit pe problematica construcţiei europene. Specializarea are un caracter interdisciplinar, care este susţinut de discipline precum: introducere în studiul relaţiilor internaţionale, istoria universală modernă şi contemporană, istoriografia studiului relaţiilor internaţionale, istoria integrării europene, ideologii politice moderne, negociere şi mediere în relaţiile internaţionale, drept internaţional public, sociologia relaţiilor internaţionale, introducere în economie internaţională şi europeană, introducere în studii de securitate.

Absolvenţii Facultăţii de Istorie şi Filosofie, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, au posibilitatea de a-şi continua studiile în acelaşi domeniu, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale oferind un ciclu complet de studii (licenţă, masterat, doctorat) în relaţii internaţionale. De asemenea, ei pot opta pentru o carieră în diplomaţie, pot deveni înalţi funcţionari europeni, mediatori naţionali şi internaţionali, consilieri şi experţi în cadrul instituţiilor naţionale şi internaţionale, consultanţi pentru firmele private în managementul proiectelor şi fondurilor europene etc.

Această specializareeste disponibilă şi în limba franceză. Vezi broşura de prezentare