Relaţii internaţionale şi studii europene

Planuri de învăţământ:

 

Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene se adresează celor care-și doresc să activeze în domeniul politicii internaționale și al instituțiilor internaționale.

Programul este unul interdisciplinar,  adaptat la piața forței de muncă a Uniunii Europene care permite studenților înțelegerea în profunzime a relațiilor internaționale prin studiul mai multor discipline precum: istorie, economie, științe politice, geopolitică și diplomație.

Licența Relații Internaționale și Studii Europene este acreditată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și reprezintă o reală oportunitate de formare și profesionalizare pentru toți cei care își propun să activeze în instituții și organizații de profil precum și în cercetarea științifică.