Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei

 

Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei este alcătuit din personalităţi cu un profil intelectual şi profesional foarte bine conturat în peisajul didactic şi al cercetării academice contemporane, specializate în istoria medievală şi modernă timpurie, în istoria artei în ştiinţele auxiliare ale istoriei, în studierea metodologiei de cercetare istorică şi a evoluţiei gândirii istoriografice româneşti şi universale, în domeniul ştiinţelor informării şi ale comunicării.

Oferta proprie de cursuri şi seminarii, bazată pe cercetări originale întreprinse în ţară şi în străinătate, are în vedere tendinţele majore ale procesului didactic contemporan, dar şi dinamica actuală a pieţii muncii. Departamentul este angajat în susţinerea specializărilor oferite de Facultatea de Istorie şi Filosofie la nivel licenţă (Istorie, Istoria Artei, Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii de securitate, Arhivistică), administrând, totodată, o serie de programe de masterat: Istorie, artă, identităţi în Europa Centrală; Ştiinţa informării şi documentării (Biblioteconomie şi arhivistică) (în colaborare cu ETH Zurich, Elveţia); Istorie, memorie, oralitate în secolul XX (în colaborare cu Departamentul de Studii internaţionale şi Istorie contemporană).

În câmpul cercetării, membrii Departamentului se situează într-o continuitate cu preocupările mai vechi ale şcolii istoriografice clujene. Ei au deschis însă şi noi direcţii de investigare istorică, se implică în dezbateri istoriografice de actualitate, într-un permanent efort de racordare la sugestiile teoretice şi metodologice din istoriografia contemporană. Colectivele de cercetare existente în cadrul Departamentului sunt grupate în institutele care funcţionează sub egida acesteia: Institutul de Studii Central Europene şi Institutul de Istorie Orală. Acestea editează revistele de specialitate: „Colloquia" şi „AIO-Anuarul Institutului de Istorie Orală".

 

Conf. dr. Ionuţ Virgil COSTEA
 • Directorul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei
 • domenii de competenţă: Istorie socială, istorie premodernă, istoria Transilvaniei, istoria culturii;
 • e-mail: costea06@yahoo.com
Prof. dr. Ioan-Aurel POP
 • membru al Academiei Române;
 • directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române;
 • domenii de competenţă: Istorie medievală, instituţii medievale, paleografie latină;
 • e-mail: i_a_pop@yahoo.com
Prof. dr. Doru RADOSAV
 • domenii de competenţă: Istorie medievală, istorie orală, istoriografie, istoria mentalităţilor
 • e-mail: doru.radosav[at]bcucluj.ro
Prof. dr. Ovidiu Augustin GHITTA
 • Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie;
 • domenii de competenţă: Istorie medievală şi premodernă, istoria bisericii, paleografie româno-chirilică
 • e-mail: aoghitta[at]yahoo.com
Prof. dr. Maria Silvia CRĂCIUN
 • redactor şef al revistei "Colloquia"
 • domenii de competenţă: Istorie medievală universală, istoria bisericii şi a vieţii religioase în epoca premodernă, istoriografie
 • e-mail: maria_silvia.craciun@yahoo.com
Conf. dr. Greta Monica MIRON
 • domenii de competenţă: Istoria istoriografiei româneşti, istoria Bisericii Unite din Transilvania în sec. 18
 • e-mail: mirongreta[at]yahoo.com
Conf. dr. Şerban TURCUŞ
 • domenii de competenţă: Ştiinţe auxiliare ale istoriei, istorie medie universală, istoria bisericii în evul mediu
 • e-mail: serbanturcus[at]yahoo.it
Conf. dr. Valentin ŞERDAN-ORGA
 • directorul Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
 • domenii de competenţă: bibliologie, ştiinţa informării, istorie orală, etnologie, istoria Transilvaniei
 • e-mail: valentinorga[at]yahoo.com
Conf. dr. Radu MÂRZA
 • domenii de competenţă: istorie medievală și premodernă românească, istoria slavilor, slavistică, istoria Europei Centrale, istoriografie, istoria călătoriei
 • e-mail: rmarza[at]yahoo.com
Lect. dr. Ioana RUS CACOVEAN
 • domenii de competenţă: Istoria artei, Istoria restaurării monumentelor
 • e-mail: ioana_rus2004[at]yahoo.com
Lect. dr. Carmen FLOREA
 • domenii de competenţă: istoria vieţii religioase în evul mediu târziu, practici devoţionale în mediul urban din Transilvania medievală, fenomenul sanctităţii în Europa medievală
 • e-mail: carmenflorea2008[at]gmail.com
Lect. dr. Augusta COSTIUC RADOSAV
 • domenii de competenţă: limba idiş, literatura şi cultura idiş, presa de limbă idiş, limba ebraică, istorie şi istoriografie evreiască, teoria istoriei, semantică istorică, istorie intelectuală a germanilor din România
 • e-mail: radosav.costiuc[at]ubbcluj.ro
Conf. dr. Adinel DINCĂ
 • e-mail: adinel.dinca[at]gmail.com
Profesor emerit dr. Nicolae SABĂU
Profesor emerit dr. Ovidiu MUREŞAN
 • domenii de competenţă: Istorie medievală universală, istoriografie, istoria vieţii cotidiene, istoria Renaşterii
 • e-mail: muresanu@lycos.com
Prof. (asociat) dr. Wolfram NEUBAUER
 • directorul Bibliotecii Institutului Federal de Tehnologie (ETH) Zürich;
 • profesor asociat pentru masteratul "Ştiinţa informării şi documentării (biblioteconomie şi arhivistică)"
Prof. (asociat) dr. Alice KELLER
 • Head of Collectiona Management (Director al Serviciuliu de Management al Colecţiilor) la Bodleian Library, Oxford
 • profesor asociat pentru masteratul "Ştiinţa informării şi documentării (biblioteconomie şi arhivistică)"
 • e-mail: alice.keller@ouls.ox.ac.uk
Dr. Rudolf MUMMENTHALER
 • director al Serviciului Colecţii Speciale la  Biblioteca  Institutului Federal de Tehnologie (ETH) Zürich
 • cadru didactic asociat la masteratul Ştiinţa informării şi documentării (biblioteconomie şi arhivistică)
 • e-mail: mummenthaler@library.ethz.ch
Departamente