Şcoala Doctorală Filosofie

Anunţuri

Şcoala Doctorală de Filosofie organizează conferinţa anuală a doctoranzilor cu titlul Comprehensiune istorică și sistematică în domeniile filosofiei în data de 8 mai 2020. Înscrierile se fac până în 27 martie.
Anunț

În atenţia doctoranzilor care au depăşit stagiul iniţial de 3 ani:
Depunerea la Secretariatul ŞDF a solicitărilor (formular) conform Legii 49/2013 şi Hotărârii Senatului UBB are termen limită 6 octombrie 2017.


Evenimente

A apărut Suplimentul Studia UBB - Philosophia cu publicaţiile doctoranzilor din 2019:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1263.pdf

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 24 mai 2019

A apărut Suplimentul Studia UBB - Philosophia cu publicaţiile doctoranzilor din 2018:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1189.pdf

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 4 mai 2018

Alte informaţii: