Şcoala Doctorală Filosofie

Anunţuri

Şcoala Doctorală de Filosofie organizează conferinţa anuală a doctoranzilor cu titlul Cercetări filosofice doctorale în societatea bazată pe cunoaştere în data de 4 mai 2018. Înscrierile se fac până în 30 martie. Contact: mihai.maga@ubbcluj.ro

În atenţia doctoranzilor care au depăşit stagiul iniţial de 3 ani:
Depunerea la Secretariatul ŞDF a solicitărilor (formular) conform Legii 49/2013 şi Hotărârii Senatului UBB are termen limită 6 octombrie 2017.


Evenimente

A apărut Studia UBB Philosophia, Suplimentul cu publicaţiile doctoranzilor din 2018:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1189.pdf

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 4 mai 2018

A apărut Studia UBB Philosophia, Suplimentul cu publicaţiile doctoranzilor din 2017:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1130.pdf

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 5 mai 2017

Alte informaţii: