Ştiinţe ale informării şi documentării

Planuri de învăţământ:

Cartea, computerul, mass-media construiesc în lumea contemporană un arhipelag de informaţii greu de desluşit pentru semenii noştri fără orientarea bibliotecarului şi documentaristului specialist. Într-o lume în care "zidurile bibliotecilor cad" programele didactice oferite (în limba română şi maghiară) în cadrul acestui modul sunt orientate spre dobândirea abilităţilor de căutare, organizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifice şi comunitare în format tradiţional şi electronic, spre însușirea competenţelor de comunicare (lingvistice, civice şi academice) necesare acomodării pe piaţa muncii într-o societate, românească şi globală, cu un ritm accelerat de schimbare. Programul didactic este susţinut de specialişti români şi străini, îmbină caracterul teoretic cu formarea practică, dar oferă şi posibilitatea urmării unor stagii în universităţi partenere din Uniunea Europeană.