Proiect POCU

SESIUNEA A II-A DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT


Rezultate finale seria a II-a selecție Grup Țintă SMART STUDENT FOR FUTURE!

Studenții care se regăsesc în listă cu mențiunea ADMIS vor fi contactați în vederea completării contractelor de participare în proiect, în perioada 10-15 aprilie 2021.

 

ANUNȚ sesiunea a II-a de înscriere în proiect 130584
Erată Metodologie selecție GT 130584

 

Anexa 1 - Cerere înscriere proiect
Anexa 2 - Formular grup țintă
Anexa 3 - Declarație GDPR
Anexa 4 - Declarație dublă finanțare

Rezultate provizorii sesiunea a II-a selecție Grup Țintă Smart Student for Future!
Eventualele contestații se pot trimite până în data de 8 aprilie 2021, la adresa de e-mail smart.granturi@ubbcluj.ro

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DECLARAȚI NEELIGIBILI
În conformitate cu prevederile Cererii de Finanțare a proiectului și a Metodologiei de selecție a studenților în grupul țintă, nu pot fi admiși studenți în grupul țintă al proiectului dacă:
- sunt înmatriculați în ani terminali (nivel licență/master), activitățile proiectului desfășurându-se până în luna noiembrie a anului 2021;
- nu au prevăzută disciplina Practică în Planul de învățământ pentru anul universitar 2020-2021;
- nu au domiciliul în regiuni defavorizate.

 

SESIUNEA I DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

Afiș informare
Anexa 1 - Cerere înscriere proiect
Anexa 2 - Formular grup țintă
Anexa 3 - Declarație GDPR
Anexa 4 - Declarație dublă finanțare
Calendar înscriere
Metodologie selecție în grupul țintă
Activități proiect

Rezultate provizorii selecție

Rezultate finale selecție GT POCU 130584