Departamentul de Istorie în limba maghiară

Conf. dr. NAGY Róbert
 • Director al Departamentului de Istorie în limba maghiară
 • domenii de competenţă: Istorie modernă, istoria economică a sec. 19, istoria relaţiilor internaţionale în sec. 18-19
 • e-mail: robert.nagy@ubbcluj.ro
Prof. dr. PÁL Judit
 • domenii de competenţă: Istoria socială şi politică a Transilvaniei (sec. XVIII-XIX), istoria oraşelor, istoria armenilor din Transilvania
 • e-mail: pal.judit@ubbcluj.ro palbbte@gmail.com
Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
 • Prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 • domenii de competenţă: Istoria oraşelor şi instituţiilor în epoca medie târzie şi premodernă
 • e-mail: eniko.rusz@ubbcluj.ro
Conf. dr. MOLNAR KOVÁCS Zsolt
Conf. dr. Maria LUPESCU
 • domenii de competenţă: Viaţă religioasă şi societate ecleziastică în Transilvania medievală, testamente medievale din Transilvania
 • e-mail: maria.lupescu@ubbcluj.ro
Conf. dr. TÓTH Szilárd
 • domenii de competenţă: Istoria României în perioada interbelică, problema minorităţilor în perioada interbelică, războiul rece, relaţii internaţionale în sec. XX, didactica istoriei, istorie economică
 • e-mail: szilard.toth@ubbcluj.ro
Conf. dr. LŐNHÁRT Tamás
 • domenii de competenţă: Istoria şi teoriile contemporane ale relaţiilor internaţionale, minorităţi naţionale din Europa centrală şi de est, instaurarea regimurilor comuniste în Europa centrală şi de est, integare europeană, geopolitică şi geostrategie
 • e-mail: tamas.lonhart@ubbcluj.ro
Conf. dr. HUNYADI Attila
Lect. dr. PAKO Klára
 • domenii de interes: arhitectura Renaşterii în Transilvania, arhitectura militară în sec. 16-17, fortificaţii bastionare în Transilvania, arhitecţi italieni activi în Transilvania în epoca Renaşterii
 • e-mail: klara.pako@ubbcluj.ro
Lect. dr. PÁL Emese
 • domenii de interes: arta secolului al XX-lea, modernismul socialist în Romania, arta armenilor din Transilvania
 • e-mail: emese.pal@ubbcluj.ro
Lect. dr. FEHÉR Andrea
 • domenii de competență: memorialistică ardeleană (sec. XVII-XVIII); istoria familiei și copilăriei (epoca modernă); istoria vieții cotidiene (sec. XVIII, Transilvania); criminalitatea feminină din epoca epoca modernă; teoria istoriei; antropologie istorică, microistorie.
 • e-mail: andrea.feher@ubbcluj.ro
Lect. dr. KOVÁCS Zsolt
Lect. dr. PETRUȚ David-Timotei
 • domenii de interes: arheologie provincială romană, cultura materială a epocii romane, viața cotidiană în mediul militar roman, arta funerară romană, istoria arheologiei în Transilvania;
 • e-mail: david.petrut@ubbcluj.ro
Asist. dr. FODOR János
 • domenii de competenta: Istorie contemporană, Istoria minorităților naționale din România, Biografie politică
 • e-mail: janos.fodor@ubbcluj.ro
Profesor emerit dr. KOVÁCS András
 • domenii de competenţă: Arta medievală şi premodernă a Transilvaniei, în special arta secolului al XVII-lea
Profesor emerit dr. CSUCSUJA István
 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Istoria economică şi socială a Europei Centrale şi de Est;
 • e-mail: icsucsuja@yahoo.com
Departamente