Licenţă, masterat

Ghidul și programarea examenelor de licență și masterat

 

Ghidul desfășurării examenului de licență/masterat
 

Tutorial platformă înscriere în limba română

Tutorial platformă înscriere în limba maghiară

 

 

Calendarul desfășurării examenului de licență/disertație septembrie 2021

 

23.08-30.08 (platforma se va închide în 30 august la ora 14.00) - înscrierea la examenul de licență pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

23.08-30.08 (platforma se va închide în 30 august la ora 14.00) - înscrierea la examenul de disertație pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

01. 09 - desfășurarea probelor examenului de licență

02.09 - susținerea disertației

 

 

Aplicația de înscriere la licență/master se găsește la adresa:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

 

Studenții care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituțional de student (adresa de e-mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola), NU mai trebuie să își genereze conturi noi.

Cei care nu au cont, pot să își genereze un cont alternativ și vor primi pe adresa de e-mail, parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă! (NU și pentru susținerea examenului de licență).

 

După autentificare, se poate depune cererea de înscriere.

 

Pas 1: generarea cererii de înscriere

 

Pas 2: încărcarea în aplicatie a:

A - cererii (generată la pasul 1) (obligatoriu),

B - certificatului lingvistic (opțional),

C - copiei certificatului de naștere (obligatoriu),

D - dovezii de plată (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani)

E – altor acte de studii (dacă studenții nu au la secretariat actele de studiu, atunci pot să încarce în aplicație un singur fișier .pdf cu toate actele specificate pe site-ul facultății).

 

Pas 3: încărcarea lucrării de licență/master și a declarației pe proprie răspundere.

 

După logare, studentul poate să:

A.  depună cererea de înscriere

B.  pentru cererile depuse deja:

- pot să actualizeze fișierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.

- primesc observațiile asupra dosarului din partea secretariatului

- încarcă documente solicitate de secretariat (de ex: acte de studii, dacă la înscriere nu le-a încărcat, ulterior secretariatul poate să solicite)

C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail și în platformă.

 

Anexă la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă, masterat şi de absolvire

 

Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față (06.01.2021)

Anexa 1 - Certificate competență lingvistică (06.01.2020)

 

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat prin hotărârea Senatului din data de 14.12.2020

 

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

 

 1. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență:
  • - certificatul de naștere;
  • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/);
  • - diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2021, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
  • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
  • - atestat/certificat de competență lingvistică (doar candidații din promoțiile mai vechi);
  • - lucrarea de licență și o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
  • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
 2. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de UBB:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/);
   • - diploma de licență (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2021, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
  •  
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/);
   • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).

Formulare cereri de înscriere la licenţă

Formular cereri de înscriere la masterat
Linia română și maghiară
 
Tematica și bibliografia examenului de licență (sesiunea iulie 2021/septembrie 2021)
Istorie antică universală și a României: linia română, linia maghiară
Istorie medievală (română și maghiară)
Istorie modernă linia română, Istorie modernă linia maghiară
Istorie contemporană linia română, Istorie contemporană linia maghiară
Istoria artei linia română, Istoria artei linia maghiară
Arheologie: linia română și maghiară
Arhivistică: linia română și maghiară
Etnologie
Turism cultural linia română, Turism cultural linia maghiară
Științe ale informării și documentării: linia română, linia maghiară
Relații internaționale și studii europene: linia română, linia maghiară
Studii de securitate: linia română și engleză
Filosofie linia română, Filosofie linia maghiară
 
Îndrumător pentru redactarea lucrării de licență - Istorie
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență sau disertație pentru domeniile: Științe politice, Relații internaționale și studii europene
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență pentru domeniul Filosofie