Licenţă, masterat

Ghidul și programarea examenelor de licență și masterat

 

Aplicația de înscriere la licență/disertație va fi pusă la dispoziția candidaților la o dată care va fi comunicată ulterior.

 

Calendarul desfășurării examenului de licență/disertație iulie 2022

13.06.2022-24.06.2022 - înscrierea la examenul de licență

13.06.2022-30.06.2022 - înscrierea la examenul de disertație

27.06.2022-29. 06.2022 - desfășurarea probelor examenului de licență

30.06.2022 - susținerea disertației

 

Calendarul desfășurării examenului de licență/disertație septembrie 2022

29.08.2022-02.09.2022 - înscrierea la examenul de licență/disertație

06.09.2022 - desfășurarea probelor examenului de licență

07.09.2022 - susținerea disertației

 

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat prin Hotărârea Senatului din data de 13.12.2021

Anexa 1 - Certificate și atestate lingvistice acceptate la înscrierea la examenul de licență

Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere

Anexa 3 - Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față

 

Ghidul desfășurării examenului de licență/masterat
 

Tutorial platformă înscriere în limba română

Tutorial platformă înscriere în limba maghiară

 

Anexă la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă, masterat şi de absolvire, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie (12.05.2020)

 

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca pe o platformă care va fi comunicată ulterior toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

 

 1. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență:
  • - certificatul de naștere;
  • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă);
  • - diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2022, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
  • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
  • - atestat/certificat de competență lingvistică (doar candidații din promoțiile mai vechi);
  • - lucrarea de licență și o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
  • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
 2. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de UBB:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă);
   • - diploma de licență (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2022, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
  •  
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe platformă, se semnează, se scanează și se încarcă pe aceeași platformă);
   • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).

Tematica și bibliografia examenului de licență (sesiunea iulie 2022/septembrie 2022)

Istorie antică universală și a României: linia română, linia maghiară
Istorie medievală (română și maghiară)
Istorie modernă linia română, Istorie modernă linia maghiară
Istorie contemporană linia română, Istorie contemporană linia maghiară
Istoria artei linia română, Istoria artei linia maghiară
Arheologie: linia română și maghiară
Arhivistică: linia română și maghiară
Etnologie
Turism cultural linia română, Turism cultural linia maghiară
Științe ale informării și documentării: linia română, linia maghiară
Relații internaționale și studii europene: linia română, linia maghiară
Studii de securitate: linia română și engleză
Filosofie linia română, Filosofie linia maghiară
 
Îndrumător pentru redactarea lucrării de licență - Istorie
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență sau disertație pentru domeniile: Științe politice, Relații internaționale și studii europene
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență pentru domeniul Filosofie