Licenţă, masterat

Anexă la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă, masterat şi de absolvire

 

Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condițiile stării de urgență instituite pe teritoriul României (16. 04. 2020)

 

Protocol pentru desfășurarea examenelor de licență și disertație

Ghiduri pentru studenţi în vederea desfăşurării examenelor de licenţă şi disertaţie, sesiunea iulie 2020:

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 309/5 mai 2011 începând cu sesiunea de licenţă iulie 2012 "Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau fiecare din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea (...) lucrării de licenţă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice."

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație


REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat în şedinţa Senatului din data de 15.02.2016, intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2015-2016

 

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca la adresa https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ până în 24.06.2020, toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

 

 1. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență:
  • - certificatul de naștere;
  • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe site-ul facultății, se semnează, se scanează și se trimite pe platforma care va fi indicată);
  • - diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2020, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
  • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
  • - atestat/certificat de competență lingvistică (doar candidații din promoțiile mai vechi);
  • - lucrarea de licență însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
  • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
 2. Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de UBB:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe site-ul facultății, se semnează, se scanează și se trimite pe platforma care va fi indicată);
   • - diploma de licență (candidații din promoțiile mai vechi!; candidaților din promoția 2020, aceste documente, aflate în dosarul individual de admitere, le vor fi scanate de secretariatul facultății);
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
   • - certificatul de naștere;
   • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe site-ul facultății, se semnează, se scanează și se trimite pe platforma care va fi indicată);
   • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
   • - lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Formular declaraţie - limba română; Formular declaraţie - limba maghiară);
   • - dovada achitării taxei de înscriere (pentru absolvenții promoțiilor mai vechi de 3 ani).

Termenul pentru depunerea actelor de înscriere la licenţă şi disertaţie este 24 iunie 2020.

Examenele se vor desfăşura pe platforma Zoom.

 

Formulare cereri de înscriere la licenţă

Formulare cereri de înscriere la disertaţie

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluarea cunoştinţelor (sesiunile iulie 2020 şi februarie 2021):

Îndrumător pentru redactarea lucrării de licenţă în domeniul Istorie

Ghid pentru redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie în domeniile Relaţii internaţionale şi studii europene şi Ştiinţe politice

Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă în domeniul Filosofie

La redactarea lucrării de disertaţie trebuie să se ţină seama de următoarele repere:

 • numărul minim de pagini este 60 (30 de pagini pentru absolvenţii cursurilor postuniversitare);
 • tipul de paragraf 1,5;

 

Fişa de lichidare