Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate

Evenimente

31 august - 4 septembrie:

Admiterea la studii doctorale

Director interimar: C. Ş. III dr. Mihai T. NICOARĂ

Email: nicoaramihait[at]yahoo.com

sdriss_ubb[at]yahoo.com

Secretar științific: drd. Valentina NISTE

Contact: nistevalentyna@yahoo.com

 

 

Sediu:

Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 305
RO 400084 Cluj-Napoca

 

Lansarea competiției de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată al Școlii doctorale Relații Internaționale și Studii de Securitate

Rezultatele concursului de admitere la studii postdoctorale POCU, etapa a III-a

Anunț competiție
Anexa 1
Anexa 2

 

 

REZULTATE ADMITERE 2020

Tabel 1

Tabel 2

 

ADMITERE 2020

 

Înscrierea la concursul de admitere va avea loc între 31 august și 4 septembrie și se va desfășura în două etape: preînscrierea online la https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ și depunerea fizică a dosarului complet de înscriere la școala doctorală (cu excepția admiterii în condițiile stării de urgență).

În etapa preînscrierii online, candidații trebuie să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Este important de reținut că demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat și că dosarul complet trebuie depus fizic la sediul școlii doctorale.

Depunerea fizică a dosarului de înscriere la doctorat se va face în sala 310 din clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 3), din 31 august până în 4 septembrie, zilnic, în intervalul orar 10.00-14.00.

Desfășurarea probelor de concurs va avea loc online, în zilele de 10 și 11 septembrie, între orele 8.00-18.00. Programarea fiecărui candidat la probele de examen se va face după încheierea înscrierii la doctorat.

Confirmarea locurilor de către candidații admiși se va face la Institutul de Studii Doctorale între 22-24 septembrie 2020.

Candidații admiși care au confirmat locurile vor fi înmatriculați ca studenți doctoranzi de la 1 octombrie 2020.

 

Mențiuni:
Candidații sunt rugați să consulte și informațiile de pe site-ul Institutului de Studii Doctorale referitoare la admitere, accesibile la: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.
Pentru descrierea detaliată a desfășurării probelor de admitere, vă rugăm să consultați metodologia de organizare a admiterii la studiile universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2020 a Școlii doctorale „Relații internaționale și Studii de Securitate”, disponibilă pe site-ul SDRISS.