Cercuri studenţeşti

Cercul de Istorie veche şi Arheologie

Adresa grupului de pe yahoo: cerc_istorieveche_arheologie_ubb@yahoogroups.com
Coordonatori studenţi: Xenia Păuşan (masterat Arheologie şi studii clasice, an I), adresa e-mail: xenia.pausan[at]yahoo.com, Horaţiu Cociş: anul II licenţă, Arheologie, adresa e-mail: hcocis[at]yahoo.com Vlad Bota: anul III licenţă, Arheologie, adresa e-mail: botavladcatalin[at]yahoo.com
Locul de desfăşurare: Sala Einstein (str. Croitorilor nr. 7)
Coordonator: Conf. dr. Sorin Nemeti

 

Cercul de Istorie Medievală şi Modernă Timpurie

Adresa grupului de pe yahoo: cerculdeistoriemedievala@yahoogroups.com
Moderator: Ioan Tutula (Istorie, anul II), adresa e-mail: ionut.tutula[at]gmail.com
Locul de desfăşurare: Sala 309 (Clădirea Centrală a UBB, et. III)
Coordonator: Lector dr. Carmen Florea

 

Cercul de istorie Modernă

Adresa grupului de pe yahoo: cerculdeistoriemoderna@yahoogroups.com
Coordonator: Asist. univ. dr. Lucian Turcu
Responsabil din partea studenţilor: Karina Necşe, necsekarina[at]gmail.com

 

Cercul de Istorie contemporană

Adresa grupului de pe yahoo: cercistoriecontemporana2011@yahoogroups.com
Responsabili din partea studenţilor: Pallukács Hajnal, hajnal_008@yahoo.com, Răzvan Ciobanu, razvan55ciobanu@yahoo.com

 

Cercul Inderdisciplinar de Studii Internaţionale şi de Securitate

Adresa grupului de pe yahoo:cerc_studiidesecuritate@yahoogroups.com
Coordonatori: Lector dr. Ioan Manci, Lector dr. Dacian Duna
Coordonator din partea studentilor: Diana Secara (Studii de Securitate, an III) secara.diana@yahoo.com

 

Cercul de Turism cultural - KulTour

Facebook: https://www.facebook.com/TurismCultural.UBBCluj
Întâlnirile au loc în fiecare zi de luni, orele 12.
Locul de desfăşurare: Sala 309 (Clădirea Centrală a UBB, et. III).
Coordonator: Conf. dr. Radu Mârza
Responsabil din partea studenţilor: Andreea Anghelea (Turism cultural, anul II), angheleaandreea[at]gmail.com

 

Cercul de Etnologie

Coordonator: lect. dr. Constantin Bărbulescu
Responsabil din partea studenţilor: Patricia Şuleap, patrycya_ioana[at]yahoo.com