Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Plan de învăţământ - promoţia 2019-2021

Plan de învățământ - promoția 2020-2022

Plan de învățământ - promoția 2021-2023

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al programului

 

Programul de studii universitare de masterat în Evaluarea politicilor şi programelor publice europene este adresat persoanelor care practică sau doresc să practice activităţi legate de implementarea politicilor şi programelor publice europene, dar mai ales activităţi în domeniul evaluării politicilor şi programelor publice europene. Abordarea curriculară este făcută din perspectiva domeniului Relaţiilor Internaţionale şi Studii Europene, însă ţinând cont de natura specializării – conţine şi numeroase elemente de inter-disciplinaritate, presupunând cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: Ştiinţe politice; Administraţie publică; Administraţie europeană; Relaţii internaţionale şi integrare europeană; Management; Comunicare şi relaţii publice; Filosofie ş.a.

Datorită naturii procesului de evaluare, programul de masterat pe care Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană îl propune, permite îmbinarea elementelor teoretice cu cele practice. Astfel, pe parcursul celor doi ani de studiu, studenții vor avea ocazia să pună în practică cele învățate în cadrul mai multor instituții cu care Departamentul a stabilit legături.