Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Plan de învăţământ - promoţia 2019-2021

Plan de învățământ - promoția 2020-2022

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al programului

 

Programul de masterat EVALUAREA POLITICILOR ŞI A PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE(EPPPE) a fost înfiiinţat ca urmare a implementării proiectului POSDRU/18/1.2/G/28682 Cooperare inter-universitara pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe şi politici publice (EVAL-EPPP)", Beneficar Şcoala Naţională de Studii Poltitice şi Administrative şi în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Universitatea din Oradea.

 

Informaţii despre proiect pot fi accesate aici:

http://www.scoaladeevaluare.ro/

 

Programul de studii universitare de masterat în Evaluarea politicilor şi programelor publice europene este adresat persoanelor care practică sau doresc să practice activităţi legate de implementarea politicilor şi programelor publice europene, dar mai ales activităţi în domeniul evaluării politicilor şi programelor publice europene. Abordarea curriculară este făcută din perspectiva domeniului Relaţiilor Internaţionale şi Studii Europene, însă - ţinând cont de natura specializării - conţine numeroase elemente de inter-disciplinaritate, presupunând (mai ales pentru opţiunea de cercetare) cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: Ştiinţe politice; Administraţie publică; Administraţie europeană; Relaţii internaţionale şi integrare europeană; Management; Comunicare şi relaţii publice; Filosofie; dar şi specializări din domeniile fundamentale: Ştiinţe economice; Ştiinţe ş.a.

 

Autoritatea Naţională pentru Calificări a validat calificarea universitară de masterat „Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene", la propunerea Şcolii Naţionale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din Bucureşti.