Formulare, regulamente, burse şi taxe

  Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2019-2020 sunt următoarele:  
 
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2019
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2019
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2020
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2020
 

Pentru a ne proteja reciproc în această perioadă, recomandăm ca plata taxelor de școlarizare/restanțe/diverse să se facă prin:

 • on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
 • transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849;
 • casieria facultății, cu card bancar, începând cu data de 22 mai 2020.