Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Consultanţă şi expertiză Cluster Tübingen-Cluj Contact
Intenţionalitate şi inconştient
Discuţie la lansarea cărţii
"Husserl et Freud, un héritage commun"
Autor: Maria Gyemant

vineri, 29 oct. 2021, ora 19.00.
pe platforma Zoom

Prezentarea evenimentului
Informaţii de logare
Prezentare

Centrul de Filosofie Aplicată (CFA)Center for Applied Philosophy (CAPh)Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont (AFKK) ‒ funcționează ca centru de cercetare în domeniul Filosofie, cu valențe aplicative și interdisciplinare, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

Activitatea CFA continuă activități de cercetare precedente – granturi de cercetare, manifestări științifice, publicații etc. –, desfășurate în cadrul Centrului de Cercetări Aplicate în Fenomenologie (CECAF), a Grupului de Cercetare a Practicilor și Politicilor Culturale (GCPPC) și a Grupului de Dezbateri „Etică și Societate” (GDES), precum și în cadrul Departamentului de Filosofie. Funcționarea centrului este legată de existența programelor de studii de nivel master orientate spre cercetare ‒ Filosofie, cultură, comunicare; Teorie critică și studii multiculturale ‒, și a Școlii Doctorale de Filosofie.

CFA urmărește formarea unor colective de cercetare interdisciplinare ‒ prin cooptarea specialiştilor în filozofie și în istoria artei, sociologia culturii/artei, economia culturii, studii culturale, politici publice, științe politice, etici aplicate, hermeneutica culturii și comunicării, drept etc. ‒, capabile sa elaboreze lucrări ştiinţifice de anvergură în ariile de cercetare asumate.

În prezent din Centrul de Filosofie Aplicată fac parte următoarele colective de cercetare: Colective de cercetare active până în anul 2018:

CFA urmărește stimularea schimbului de idei şi dezbaterea între cercetătorii din ţară şi străinătate, scop în care organizează colocvii, conferinţe, seminarii, workshop-uri, editează publicații şi se implică în programe de cercetare proprii sau comune cu centre și instituții naționale și internaționale.

CFA asigură utilizarea mijloacelor de predare-învăţare multimedia la programele de studii de master în Filosofie ‒ Filosofie, cultură, comunicare (linia română) şi Teorie critică și studii multiculturale (linia maghiară) ‒ și la Școala Doctorală de Filosofie, precum şi participarea cercetătorilor post-doctoranzi, studenților doctoranzi și masteranzi la programele de cercetare ale centrului și ale Departamentelor de Filosofie.

În îndeplinirea misiunii sale, centrul beneficiază de infrastructura de cercetare oferită de Laboratorul de Analiză a Comunicării și Practicilor Culturale și de Seminarul Pro Etica – Etica în profesii (Departamentul de Filosofie), precum și de facilitățile de documentare oferite de Biblioteca de Artă și Filosofia Artei, Biblioteca de Filozofie „Szegő Katalin” (Fundația Pro Philosophia), Biblioteca de Filosofie a facultății. De asemenea, centrul poate iniția parteneriate pentru folosirea comună a infrastructurii cu alte centre de cercetare sau instituții/fundații cu misiuni similare (Fundaţia Colegiul European; Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor și Ideologiilor (SCIRI), Fundația Pro Philosophia).

Activitatea CFA se întemeiază pe următoarele principii:
  1. promovarea cercetării filosofice aplicate în arii de interes pentru societate – probleme culturale și de comunicare, etice, politice – în tradiția filosofiei practice, însă fără a ignora cercetarea fundamentală;
  2. promovarea principiului competitivităţii și excelenței în cercetarea filosofică şi afirmarea acesteia în mediul universitar românesc, european şi internaţional;
  3. cooperarea cu instituţii similare din ţară şi străinătate, pe baza principiilor parteneriatului, subsidiarităţii şi respectării autonomiei universitare;
  4. promovarea şi dezvoltarea resurselor umane din Universitatea „Babeş-Bolyai” în scopul asigurării unui corp profesoral si de cercetare dinamic şi performant, inclusiv prin stimularea tinerilor cercetători post-doctoranzi, studenți doctoranzi și masteranzi să se integreze în programele de cercetare ale centrului și departamentelor.

Centrul de Filosofie Aplicată (CFA) a primit reacreditarea din partea Consiliului Științific al UBB ca unitate CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) de interes strategic la nivel UBB, și la propunerea Consiliului Știintific, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație al UBB din noiembrie 2016 a primit statutul de CDI de excelență. http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/infrastructura-strategica-de-cercetare/
Certificatul de excelenţă

Centrul de Filosofie Aplicată (CFA) este inclus în colaborare directă cu Institutul STAR-UBB. http://starubb.institute.ubbcluj.ro/