Prezentare Organizare Membri Program de cercetare Activităţi Programe didactice Contact
Program de cercetare

Centrul de Filosofie Aplicată are ca principală misiune promovarea cercetării filosofice aplicate în arii de interes pentru societate – probleme culturale și de comunicare, etice, politice – în tradiția filosofiei practice, însă fără a ignora cercetarea fundamentală.

Programul de cercetare include ca obiective generale:
 1. să stimuleze analiza, interpretarea și înțelegerea practicilor artistice (artelor) în cadrul larg al culturii și să evalueze impactul acestora asupra societății, a vieții oamenilor și a viitorului acestora;
 2. să exploreze, din perspectivă interdisciplinară, noi abordări – atât metodologice cât și conceptuale – pentru a înțelege și evalua politicile publice care influențează sectorul cultural și practicile culturale;
 3. să investigheze, din punct de vedere teoretic-conceptual şi empiric-aplicativ, forme ale responsabilităţii în sfera vieţii practicilor profesionale, cu deosebire în profesiile legale, administraţia publică, poliţie şi în domeniul psihoterapiilor;
 4. să exploreze şi să evalueze instrumente şi proceduri etice în contextul instituţionalizării eticii în societatea contemporană.
Programul de cercetare al CFA include următoarele arii principale de cercetare:
 1. Practici culturale moderne și postmoderne: analiza raporturilor dintre modernismul estetic, avangardă și teoriile şi practici artistice contemporane (postmodernism); statutul artei și artistului; incertitudine și risc în creația artistică.
 2. Politici culturale: perspective internaționale în analiza politicii culturale; evaluarea interacțiunilor între politici culturale și practici artistice în România și pe plan internațional.
 3. Valori culturale: analiza relațiilor între cultură, artă, politică și economie; perspective filosofice, sociologice și economice asupra valorii artistice; industriile creative și creativitatea artistică; imperativul creativității.
 4. Globalizarea culturală și relațiile între culturi: analiza efectelor globalizării asupra culturilor locale și naționale și a răspunsurilor acestora; implicațiile schimbării rolurilor culturilor naționale în relație cu culturile globale; cultura și politicile identității.
 5. Comunicarea în societăţile postmoderne: interpretarea conceptului de cultură din perspectiva comunicării; analiza paradigmei comunicării în modernitatea târzie sau postmodernitate, ca preludiu teoretic al globalizării; analiza raporturilor dintre comunicare, cultură și spațiu public.
 6. Tradiție și istoricitate în cultura contemporană: aplicarea viziunii hermeneutice asupra temporalităţii, istoricităţii şi tradiţiei pentru înțelegerea fenomenelor culturale contemporane.
 7. Aplicații practice ale esteticii: analiza raporturilor între estetică și educație, etică, politică, economie; estetică și spațiu urban; estetică și filosofie practică.
 8. Responsabilitate şi practici profesionale: analiza corelațiilor etică, filosofia dreptului, filosofie politică; analiza bazelor filozofice şi sociale ale moralei, și a modalităților de implementare a considerentelor etice în activitatea economică.
 9. Instrumente, instituţii şi proceduri etice: evaluarea și elaborarea de coduri de etică, analiza funcționării comisiilor de etică și a metodelor de decizie în etica profesională.
 10. Etică medicală și etica cercetării: analiza relațiilor între etica cercetării și diverse domenii aplicate de cercetare, de la cercetarea de tip filosofic la cercetările particulare de bioetică; analiza discursului public și a problemelor etice legate de reflectarea problematicii cercetării în mass-media.
 11. Filosofie şi antropologie medicală: analiza filosofică a bolilor umane şi cercetarea multidisciplinară a raportărilor umane la boli
 12. Hermeneutica culturii și comunicării: analiza condițiilor și posibilităților comunicării comprehensive în situații multiculturale și interculturale complexe