Învăţământ la distanţă / cu frecvenţă redusă

Programarea examenelor (sem. 2 2018-2019)

 

Programarea întâlnirilor - semestrul II 2018/2019

 

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la Învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă
Bursele se acordă masteranzilor din anul II de studiu (an terminal)

 

Rezultate sesiuni

 

Tranşe de plată

Planuri de învăţământ:

Studii