Învăţământ la distanţă / cu frecvenţă redusă

Programarea examenelor (sem. 2 2017-2018)

 

Începând cu anul universitar 2018-2019 programul Studii de securitate va funcţiona şi în forma de învăţământ la distanţă.
Flyer de prezentare al programului
Informaţii despre admitere aici: http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta.html

 

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la Învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă

 

Rezultate sesiuni

 

Tranşe de plată

Planuri de învăţământ:

Studii