Învăţământ la distanţă / cu frecvenţă redusă

Programarea examenelor - sem. 1 2019/2020

Important! Studenţii care nu au achitat tranşa a doua a taxei de şcolarizare o pot achita la casieria facultăţii (secretariat) sâmbătă, 25 ianuarie. Casieria va fi deschisă în acea zi.
Cei care nu achită tranşa până la acea dată inclusiv, vor fi şterşi de pe cataloage şi nu li se vor putea înregistra notele.

 

Planuri de învăţământ:

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la Învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă
Bursele se acordă masteranzilor din anul II de studiu (an terminal)

Rezultate sesiuni

Tranşe de plată

Studii