TAXE

HCA privind suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare

Regulament privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022

 

Reducere de taxă de școlarizare

 

Listă cu studenții beneficiari ai reducerilor de taxă pentru anul universitar 2021/2022

 

Regulamentul Facultăţii de Istorie şi Filosofie privind acordarea reducerilor de taxe de şcolarizare

1. Conform Hotărârii Senatului nr. 11/15.02.2021 privind Regulamentul privind taxele de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022 și a Regulamentului FIF privind acordarea reducerii taxei de școlarizare, studenții vor depune următoarele documente în vederea obținerii reducerii taxei de școlarizare începând cu anul universitar 2021-2022:

- Cerere de acordare a reducerii de taxă

- documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii ȋn cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB.  Acesta trebuie sa fie emis ȋn perioada 1-12 octombrie şi să conţină inclusiv menţiunea inexistenţei unor debite restante ȋn raport cu UBB

 - declaraţia studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, ȋn cadrul unui alt program de studii, ȋn cadrul UBB.

- dupa caz, documentaţia necesară pentru obţinerea reducerii/scutirii la taxa de şcolarizare pentru studenţii care se încadrează la art. 9, lit. b) - e) din Regulamentul UBB.

Toate documentele se transmit semnate și într-o formă de reproducere fidelă a acestora, pe adresele de e-mail ale secretarelor de specializare în perioada 1-12 octombrie 2021.

2. Beneficiarii reducerilor de taxe de la nivel licenţă şi masterat (anul II, III/ II) vor transmite secretariatului facultăţii un document/adeverință care să ateste realizarea la prima specializare a cel puţin 30 de credite ȋn anul universitar precedent.

 

 

Taxe de şcolarizare:

 • 2600 lei/an pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă
 • 2400 lei/an pentru studenţii din anul I, II, III, învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă
  Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2021-2022 sunt următoarele:  
 
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2021
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2021
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2022
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2022
 

Pentru a ne proteja reciproc în această perioadă, recomandăm ca plata taxelor de școlarizare/restanțe/diverse să se facă prin:

 • on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
 • transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849;
 • casieria facultății