TAXE

HCA privind suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare

Regulamentul Facultăţii de Istorie şi Filosofie privind acordarea reducerilor de taxe de şcolarizare

Regulament privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021

 

Taxe de şcolarizare:

 • 2600 lei/an pentru studenţii de la învăţământ cu frecvenţă
 • 2400 lei/an pentru studenţii din anul I, II, III, învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă
  Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2021-2022 sunt următoarele:  
 
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2021
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2021
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2022
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2022
 

Pentru a ne proteja reciproc în această perioadă, recomandăm ca plata taxelor de școlarizare/restanțe/diverse să se facă prin:

 • on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
 • transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849;
 • casieria facultății