Proiecte

Şcoala de toamnă: Politici sociale în regimul comunist din România

Conferinţa ştiinţifică internaţională CLUJUL 700 de ani de la obţinerea statutului de oraş regal

Proiecte de cercetare în curs sau finalizate:

Cercetare