Studii de securitate

Planuri de învăţământ:

 

Specializarea oferită de Universitatea Babeș-Bolyai şi acreditată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, reprezintă un program de pregătire academică interdisciplinar, perfect adaptat exigențelor societății actuale.

Studiile de Securitate de la Universitatea Babeș-Bolyai se remarcă prin consecvență (din anul 2008) şi printr-un proces continuu de perfecţionare şi adaptare la cerinţele şi exigenţele naţionale şi internaţionale. Programul urmăreşte profesionalizarea studiilor de securitate, la nivelul comunităţii universitare româneşti, prin pregătirea de personal calificat, competent să gestioneze problemele de securitate cu care se confruntă societatea de astăzi.

Absolvenţii specializării pot alege dintr-un spectru amplu de trasee profesionale, de la o carieră de specialist în probleme de securitate în instituţiile publice sau private, la o carieră în diplomaţie şi organizaţii internaţionale, până la una în educaţie şi cercetare.

Ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR: analist politic, referent de securitate, ataşat afaceri interne, funcţionar de ordine publică şi siguranţă, consilier de securitate în organizaţii.