Studii de securitate

  Planuri de învăţământ:

 

Programul de studii universitare nivel licenţă intitulat „Studii de Securitate" este absolut inedit în învăţământul superior din România, însă mai mult decât necesar, atât din punct de vedere academic, cât şi profesional. În primul rând, crearea şi susţinerea noii profesii, prezentă în nomenclatorul de funcţii din România - cea de manager şi negociator de securitate - este o provocare şi o oportunitate pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai", căreia aceasta i-a răspuns deja într-un mod pozitiv prin acreditarea primului masterat în studii de securitate din ţară, intitulat „Managementul securităţii în societatea contemporană".

Sub aspectul cercetării, studiile de securitate s-au dezvoltat în ultimii ani în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai", permiţând afirmarea unei reale expertize în domeniu. Au apărut noi direcţii de cercetare moderne, cum ar fi guvernanţa europeană, guvernanţa securităţii, factorii neconvenţionali de risc, politica de securitate a României, securitatea ecologică, economică, geopolitica şi geostrategia, securitate şi insecuritate în societăţile antice, medievale, moderne şi contemporane, managementul organizaţiilor internaţionale sau integrarea politică europeană. Această expertiză de înalt nivel ştiinţific se reflectă în personalul didactic al liniei de licenţă în „Studii de Securitate", care reuneşte mari personalităţi ale universităţii noastre.

Din punctul de vedere al tematicii, specializarea „Studii de securitate" acoperă atât dimensiunea teoretică, cât şi cea practică a studiului securităţii, de la sursele de insecuritate (sentimentul de insecuritate şi securitate în diferite epoci istorice) până la cele mai potrivite metode de „bună guvernanţă" a securităţii. Programul nostru propune profesionalizarea studiilor de securitate, la nivelul comunităţii universitare clujene, cât şi constituirea unui model de succes pentru celelalte universităţi din ţară, interesate în promovarea şi profesionalizarea acestei specializări a ştiinţelor politice.

Absolvenţii specializării pot alege dintr-un spectru amplu de trasee profesionale, de la o carieră în educaţie şi cercetare, până la una de manager şi/sau negociator de securitate în instituţiile publice sau firmele private sau o carieră în mass-media, diplomaţie şi organizaţiile internaţionale.

Competenţe dobândite de absolvenţii programului de studiu:

 • Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea şi evaluarea organizării socio-politice;
 • elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii;
 • utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii;
 • interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice si private;
 • asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse;
 • asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private;
 • gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile cunoaşterii la nivel avansat a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională;
 • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice.

 

Statut profesional

 • Consultant de securitate;
 • Organizator relaţii;
 • Referent relaţii externe;
 • Consilier organizaţie politică
 • editorialist;
 • comentator publicist;
 • consilier instituţii publice;
 • consilier parlamentar.

Ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR: analist politic, referent de securitate, ataşat afaceri interne, funcţionar de ordine publică şi siguranţă, consilier de securitate în organizaţii.