Institutul de studii clasice al Universităţii Babeş-Bolyai. Centrul de cercetări complexe istorico-arheologice

THE INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES of BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITY IN CLUJ-NAPOCA
CENTER FOR COMPLEX HISTORICAL-ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
Director: Prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu
Denumirea: INSTITUTUL DE STUDII CLASICE al Universităţii Babeş-Bolyai
Statutul juridic: institutie publică, aflata sub jurisdicţia UBB.
Anul înfiinţării: 1997.
Consiliul ştiinţific: conf. univ. dr. Florin-Gheorghe Fodorean, conf. univ. dr. Sorin Nemeti, conf. univ. dr. Eduard-Marius Nemeth
Pagina de internet: http://hiphi.ubbcluj.ro/clasice.html
Tipul de specializare al unităţii de cercetare: de tip complex.
Adresa: str. Croitorilor nr. 13, 400162, Cluj-Napoca.
 1. DOMENIILE ŞI TEMATICA DE CERCETARE

   

  Principalele domenii de cercetare ale membrilor Institutului de Studii Clasice sunt: istoria şi arheologia Daciei romane, populaţie şi societate, spiritualitate antică, istorie şi arheologie militară, arheologie funerară, drumuri romane, topografie antică, numismatică, arhitectura civilă şi militară a Daciei romane, arheologia peisajului, metode şi tehnici moderne în arheologie, geografie antică.

   

  Teme de cercetare:
  • Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară în Dacia romană (1998-2000);
  • Atlasul-Dicţionar al Daciei romane (2001-2003);
  • Castrul de legiune de la Potaissa (1971 - 2016);
  • Religia în Dacia romană;
  • Reţeaua rutieră în Imperiul Roman şi în provincia Dacia;
  • Izvoare geografice şi cartografice în epoca romană;
  • Antichitatea clasică şi ştiinţa religiilor;
  • Sistemul defensiv roman în Banat;
  • Limesul Daciei romane (zona nordică).
  • Drumurile din Imperiul roman în epoca Principatului. Integrarea provinciei Dacia în structurile Imperiului roman.
  • Provinciile Dunării de Jos în izvoarele geografice antice.

   

  Teme de cercetare în derulare:
  • Proiectul Potaissa. I. Termele. Aspecte ale vieţii cotidiene a soldaţilor romani;
  • Înregistrarea interactivă şi cartografierea siturilor Daciei Romane. Versiunea online, actualizată, a Tabula Imperii Romani (TIR) L 34, L 35 şi Forma Orbis Romani (FOR)
  • Dacii în Imperiul Roman. Construcţii provinciale;
  • Impactul Romei la Dunărea Mijlocie şi de Jos. Administraţie, drumuri şi armată în Dacia şi în provinciile romane învecinate;
  • Cercetări arheologice la castrul de legiune de la Potaissa;
  • Cercetări arheologice la castrul de la Vărădia;
  • Cercetări arheologice la Porolissum;
  • Cercetări arheologice la Aquino (Italia).

   

  Institutul de Studii Clasice a iniţiat seria „Publicaţiile Institutului de Studii Clasice”. Până în prezent au fost publicate următoarele lucrări:
  1. Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane (coordonator Mihai Bărbulescu), Editura Presa Universitară Clujeană, 2003
  2. Sorin Cociş, Felix Marcu, Ovidiu Tentea, Bibliografia Daciei romane (1919-2000), Editura Nereamia Napocae, 2003
  3. Irina Nemeti, Calea Zânelor. Moşteniri antice în mitologia românilor, Editura Presa Universitară Clujeană, 2004
  4. Cornelia Bărbulescu, Arhitectura militară şi tehnica de construcţie la romani. Castrul de la Potaissa, Editura Napoca Star, 2004
  5. Sorin Nemeti, Sincretismul religios în Dacia romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005
  6. Atlasul-dicţionar al Daciei romane (coordonator Mihai Bărbulescu), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2005
  7. Florin Fodorean, Drumurile din Dacia romană, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006
  8. Eduard Nemeth, Politische und militärische Beziehungen zwischen Pannonien und Dakien in der Römerzeit / Relaţii politice şi militare între Pannonia şi Dacia în epoca romană, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2007
  9. Adrian Husar, Gesta deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale. III. De la Valentinieni la regatele barbare din Occident, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007
  10. Mihai Bărbulescu, Mormântul princiar germanic de la Turda / Das germanische Fürstengrab von Turda, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2008
  11. Mariana Pîslaru, The Roman Coins from Potaissa, Legionary Fortress and Ancient Town, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2009
  12. Florin Fodorean, Pannonia, Dacia şi Moesia în izvoarele geografice antice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014 (Publicaţiile Institutului de Studii Clasice 12), 259 p.
 2.  

 3. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

   

  Institutul de Studii Clasice dispune de o bibliotecă de circa 2000 de volume, cuprinzând cărţi de specialitate, periodice, articole, extrase şi DVD-uri din domeniul istoriei antice şi arheologiei.
  De asemenea, ISC dispune de o staţie totală Leica TPS 805, laptopuri, computere, un fotocopiator Konica Minolta 210, o nivelă electronică.
 4.  

 5. PROIECTE CURENTE:
  • Proiectul Potaissa. I. Termele. Aspecte ale vieţii cotidiene a soldaţilor romani.
  • Înregistrarea interactivă şi cartografierea siturilor Daciei Romane. Versiunea online, actualizată, a Tabula Imperii Romani (TIR) L 34, L 35 şi Forma Orbis Romani (FOR)
  • Dacii în Imperiul Roman. Construcţii provinciale;
  • Impactul Romei la Dunărea Mijlocie şi de Jos. Administraţie, drumuri şi armată în Dacia şi în provinciile romane învecinate;
  • Cercetări arheologice la castrul de legiune de la Potaissa;
  • Cercetări arheologice la castrul de la Vărădia;
  • Cercetări arheologice la Porolissum;
  • Cercetări arheologice la Aquino (Italia).
  • Cercetări arheologice, proiecte legate de infrastructura rutieră (construcţii de autostrăzi).
  • Ceramica din castrul de la Potaissa.
  • Ceramica din situl arheologic de la Histria.
  • Epoca romană şi postromană în bazinul hidrografic al Arieşului.
  • Cercetări arheologice preventive în zona Potaissa.
  • Proiectul internaţional TIR-FOR.

 

Alături de activităţile menţionate mai sus, membrii Institutului de Studii Clasice s-au implicat activ în programe de cercetare arheologică preventivă începând cu anul 2004 (contract de cercetare, Autostrada Transilvania, 2004-2009, cercetări arheologice preventive, obiectiv „Cartierul Tineretului”, 2007, „Cartierul Lomb”, 2008, alte cercetări în Turda şi Cluj-Napoca. De asemenea, membrii Institutului au câştigat, în calitate de directori, contracte de cercetare finanţate de UEFISCU, burse de cercetare în străinătate (Germania, Franţa, Canada, Italia). Prin contractele de cercetare areheologică preventivă, colectivul Institutului a atras constant fonduri şi finanţări.