Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană

Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană (DSIIC) reuneşte un grup de specialişti, cu notorietate în plan profesional şi al cercetării contemporane, specialişti  în relații internaționale, studii de securitate și în istoria contemporană şi recentă.

Personalul didactic al Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană s-a caracterizat mereu prin calitatea cursurilor şi prelegerilor susţinute în faţa studenţilor, pe baza unor metode moderne de predare şi evaluare şi a unei bibliografii cuprinzătoare, de înalt nivel ştiinţific.

 Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană a dezvoltat mai multe specializări la nivel licenţă precum Relații Internaționale și Studii Europene și o specializare cu totul nouă în mediul academic românesc: Studii de Securitate. De asemenea, Departamentul a dezvoltat un masterat în Managementul Securităţii în Societatea Contemporană (Zi și IFR) şi două masterate în domeniul Relațiilor Internaţionale: Mangementul Relaţiilor Internaţionale şi Politicilor Europene (din 1999) şi Comunicare Internaţională.  Departamentul a susținut și înfiinţarea Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, prima şcoală doctorală pe domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studii Europene din România.

Cercetarea ştiinţifică a departamentului este atestată de numărul important de granturi şi proiecte naţionale şi internaţionale câştigate până în prezent, acoperind o tematică vastă a a relaţiilor internaţionale, studiilor  de securitate,  studiilor europene şi istoriei contemporane şi recente. În cadrul Departamentului funcţionează două catedre Jean Monnet: una condusă de profesorul Adrian Liviu Ivan intitulată Guvernanţă şi Politici europene şi a doua, mai recentă,  condusă de profesorul Vasile Puşcaş numită Negociere şi Politici Europene. De asemenea, Departamentul a avut şi are două module Jean Monnet : unul în Istoria Integrării Europene condus de profesorul Adrian Ivan şi altul în Guvernanţă multinivel în UE condus de Dr. Natalia Cugleşan.

Departamentul este implicat direct  prin Centrul Altiero Spinelli în două reviste înscrise în  baze de date internaţionale: Revista Română de Guvernanţă Europeană şi Revista Română de Studii Internaţionale.

Membrii Departamentului sunt implicaţi în proiecte internaţionale  de anvergură precum programul Atlantis al Comisiei Europene, primul program de Ştiinţe Politice și Admnistraţie a cărui scop, în dublă finanţare a  Comisiei Europene și a  Departamentului de Stat al Statelor Unite, este acela de a forma funcţionari transatlantici. Alţi membrii ai DSIIC sunt angrenaţi ca membri şi manageri (conf. univ. dr Marius Bucur, prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie) în  proiecte europene de anvergură, cum ar fi CLIOHRES, CLIOHWORLD sau importante consorţii universitare europene, precum IUIES.

 De asemenea, DSIIC este angajat recent intr-un proiect Jean Monnet  privind cetăţenia europeană în mediul şcolar românesc, condus de Profesorul Adria Ivan şi într-un proiect european de formare de resurse umane în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în Regiunea de Nord-Vest. În cadrul DSIIC îşi va desfăşura activitatea şi Centrul Spinelli privind Guvernanţa Europeană, institut de cercetare consacrat atât în mediul academic clujean cât şi în cel naţional şi internaţional.

DISIIC își propune, pe viitor, consolidarea cerectării știinţifice şi a prestaţiiei didactice în domeniile studiilor securitate, relaţiilor internaţionale şi ale istoriei contemporane şi recente.

Lector dr. Claudiu MARIAN
 • Directorul Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană
 • domenii de competenţă: Sisteme electorale, marketing politic, sociologie electorală, comunicare politică
 • e-mail: claudiu80075[at]yahoo.com
Prof. dr. Adrian Liviu IVAN
 • Rector Academia Naţională de Informaţii"Mihai Viteazul" -septembrie 2017-
 • Director Departamentul de Studii Internaţionale şi istorie Contemporană ( DSIIC)- iunie 2012-septembrie 2017
 • Preşedinte Comisia de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării din ARACIS- septembrie 2008-septembrie 2017
 • e-mail: adrian_ivan2007@yahoo.com
Prof. dr. Marcela SĂLĂGEAN
 • domenii de competenţă: Istoria României în sec. XX, ideologii politice contemporane, problema Transilvaniei şi relaţiile internaţionale în sec. XX
 • e-mail: marcela_salagean@yahoo.com
Prof. dr. Virgiliu ŢÂRĂU
Prof. dr. Ioan-Marius BUCUR
 • Prodecan al Facultăţii de Isorie şi Filosofie
 • domenii de competenţă: Religia în relaţiile internaţionale, politicile religioase ale regimurilor comuniste
 • e-mail: mbucur63[at]gmail.com
Lect. dr. Dacian DUNA
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale contemporane, studii de securitate, teoria relaţiilor internaţionale, integrare europeană
 • e-mail: dunadacian@yahoo.com
Lector dr. Natalia CUGLEŞAN
 • Domenii de competenţă: relaţii internaţionale, guvernanţa multi-nivel, politici europene
 • Jean Monnet Module Multi-level governance in the EU
 • e-mail: natalia_cuglesan@yahoo.com
Lector dr. Ioan MANCI
 • Domenii de competenţă: Studii de securitate şi strategice, NATO şi managementul securităţii internaţionale, Securitate europeană şi transatlantică
 • e-mail: manci_i[at]yahoo.com
Lect. dr. Anda Ioana CURTA
 • domenii de competenţă: ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii; securitate umană; securitatea sănătăţii ca nouă paradigmă de securitate în secolul XXI; globalizare şi relaţii internaţionale; sistemul politic internaşional contemporan.
 • e-mail: anda_curta[at]yahoo.com
Lect. dr. Mihai ALEXANDRESCU
 • domenii de competenţă: Istoria contemporană a României, Relaţii internaţionale, Studii europene, procesul decizional al UE;
 • e-mail: mihai.alexandrescu[at]ubbcluj.ro
Lector dr. Mihai CROITOR
 • domenii de competenţă: istoria Războiului Rece, istoria relațiilor internaționale, relații politico-diplomatice sino-române, relații politico-diplomatice sino-sovietice, relații politico-diplomatice româno-iugoslave, relații politico-diplomatice româno-sovietice.
 • e-mail: mihai_croitor[at]yahoo.com
Lect. dr. Marius LAZĂR
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale, Orientul Mijlociu, Politica Europeană de vecinătate
 • e-mail: ilmarius[at]yahoo.com
Lector dr. Vasile-Adrian CĂMĂRĂŞAN
 • domenii de competenţă: protecţia minorităţilor, guvernanţa politicilor privind minorităţile, migraţie, intergrare europeană, managementul informaţiilor, managementul securităţii în organizaţii
 • e-mail: adi_camara[at]yahoo.com
Lector dr. Cristian GĂZDAC
 • domenii de competenţă: expert guvernamental pe bunuri arheologice și documentare; istorie antică, numismatică, studii de securitate, protecția patrimoniului – liniile română și engleză
 • e-mail: cgazdac2000@yahoo.co.uk
Asistent dr. Adrian Daniel STAN
 • domenii de competenţă: relații internaționale, studii europene și de securitate, guvernanța Uniunii Europene, politici publice europene, comunicare și lobby
 • adresa de e-mail: adrian.stan[at]ubbcluj.ro
Cercetător şt. III dr. Claudia IOV
 • domenii de competenţă: relaţii internaţionale contemporane, minorităţile naţionale şi etnice în relaţiile internaţionale, migraţie şi securitate, managementul proiectelor
 • adresa de e-mail: claudia.iov[at]ubbcluj.ro
Cercetător şt. III abil. dr. Mihai Teodor NICOARĂ
Prof. dr. Gheorghe CIPĂIANU - Profesor emerit
 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Istorie contemporană, istoria comunismului
Prof. dr. Vasile VESE - Profesor emerit
 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale;
Departamente