Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană

Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană reuneşte specialişti înalt calificaţi, cu preocupări didactice şi de cercetare în domeniile: relaţii internaţionale, studii de securitate şi istorie contemporană şi recentă. Lor li se adaugă experți /specialiști din zona profesională. 

Atent la modificările produse în societate, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a promovat de-a lungul timpului programe de studiu adaptate la realitățile contemporane și la nevoile pieței forței de muncă. Departamentul oferă două specializări la nivel licenţă, Studii de Securitate și Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, şi este implicat, prin cursuri şi seminarii, în susţinerea specializărilor din domeniul Istorie ale Facultăţii.

De asemenea, Departamentul derulează cinci programe de masterat: două în domeniul științe politice: Managementul Securităţii în Societatea Contemporană (zi şi învățământ cu frecvenţă redusă) și Securitate, Intelligence și Competitivitate în Organizații, două în domeniul relații internaționale și studii europene: Leadership și Comunicare în Organizații Internaționale și Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene și unul în domeniul istorie: Istorie, memorie, oralitate în secolul XX.

Pentru a completa ciclul de învățământ, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a susținut înființarea Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, prima şcoală doctorală în domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din România.

Cercetarea ştiinţifică a Departamentului s-a concretizat într-un număr important de granturi şi în proiecte câştigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale. 

Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană are în vedere consolidarea cercetării ştiinţifice şi a prestaţiei didactice în domeniile studiilor de securitate, relaţiilor internaţionale şi istoriei contemporane şi recente.

Lector dr. Claudiu MARIAN
 • Directorul Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană
 • domenii de competenţă: Sisteme electorale, marketing politic, sociologie electorală, comunicare politică
 • e-mail: claudiu80075[at]yahoo.com
Prof. dr. Adrian Liviu IVAN
 • Rector Academia Naţională de Informaţii"Mihai Viteazul" -septembrie 2017-
 • Director Departamentul de Studii Internaţionale şi istorie Contemporană ( DSIIC)- iunie 2012-septembrie 2017
 • Preşedinte Comisia de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării din ARACIS- septembrie 2008-septembrie 2017
 • e-mail: adrian_ivan2007@yahoo.com
Prof. dr. Marcela SĂLĂGEAN
 • domenii de competenţă: Istoria României în sec. XX, ideologii politice contemporane, problema Transilvaniei şi relaţiile internaţionale în sec. XX
 • e-mail: marcela_salagean@yahoo.com
Prof. dr. Virgiliu ŢÂRĂU
Prof. dr. Ioan-Marius BUCUR
 • Prodecan al Facultăţii de Isorie şi Filosofie
 • domenii de competenţă: Religia în relaţiile internaţionale, politicile religioase ale regimurilor comuniste
 • e-mail: mbucur63[at]gmail.com
Lect. dr. Dacian DUNA
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale contemporane, studii de securitate, teoria relaţiilor internaţionale, integrare europeană
 • e-mail: dunadacian@yahoo.com
Lector dr. Natalia CUGLEŞAN
 • Domenii de competenţă: relaţii internaţionale, guvernanţa multi-nivel, politici europene
 • Jean Monnet Module Multi-level governance in the EU
 • e-mail: natalia_cuglesan@yahoo.com
Lector dr. Ioan MANCI
 • Domenii de competenţă: Studii de securitate şi strategice, NATO şi managementul securităţii internaţionale, Securitate europeană şi transatlantică
 • e-mail: manci_i[at]yahoo.com
Lect. dr. Anda Ioana CURTA
 • domenii de competenţă: ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii; securitate umană; securitatea sănătăţii ca nouă paradigmă de securitate în secolul XXI; globalizare şi relaţii internaţionale; sistemul politic internaşional contemporan.
 • e-mail: anda_curta[at]yahoo.com
Lect. dr. Mihai ALEXANDRESCU
 • domenii de competenţă: Istoria contemporană a României, Relaţii internaţionale, Studii europene, procesul decizional al UE;
 • e-mail: mihai.alexandrescu[at]ubbcluj.ro
Lector dr. Mihai CROITOR
 • domenii de competenţă: istoria Războiului Rece, istoria relațiilor internaționale, relații politico-diplomatice sino-române, relații politico-diplomatice sino-sovietice, relații politico-diplomatice româno-iugoslave, relații politico-diplomatice româno-sovietice.
 • e-mail: mihai_croitor[at]yahoo.com
Lect. dr. Marius LAZĂR
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale, Orientul Mijlociu, Politica Europeană de vecinătate
 • e-mail: ilmarius[at]yahoo.com
Lector dr. Vasile-Adrian CĂMĂRĂŞAN
 • domenii de competenţă: protecţia minorităţilor, guvernanţa politicilor privind minorităţile, migraţie, intergrare europeană, managementul informaţiilor, managementul securităţii în organizaţii
 • e-mail: adi_camara[at]yahoo.com
Lector dr. Cristian GĂZDAC
 • domenii de competenţă: expert guvernamental pe bunuri arheologice și documentare; istorie antică, numismatică, studii de securitate, protecția patrimoniului – liniile română și engleză
 • e-mail: cgazdac2000@yahoo.co.uk
Asistent dr. Adrian Daniel STAN
 • domenii de competenţă: relații internaționale, studii europene și de securitate, guvernanța Uniunii Europene, politici publice europene, comunicare și lobby
 • adresa de e-mail: adrian.stan[at]ubbcluj.ro
Lector dr. Claudia IOV
 • domenii de competenţă: relaţii internaţionale contemporane, minorităţile naţionale şi etnice în relaţiile internaţionale, migraţie şi securitate, managementul proiectelor
 • adresa de e-mail: claudia.iov[at]ubbcluj.ro
Asist. dr. Raluca LUŢAI
 • domenii de competență: terorism și globalizare, studii de intelligence, științe politice
 • e-mail: raluca_lutai[at]yahoo.com
Asist. dr. Marius GRAD
Asist. dr. Paul POPA
Cercetător şt. III abil. dr. Mihai Teodor NICOARĂ
Prof. dr. Gheorghe CIPĂIANU - Profesor emerit
 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Istorie contemporană, istoria comunismului
Prof. dr. Vasile VESE - Profesor emerit
 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Relaţii internaţionale;

Evenimente

Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană

Departamente