Cursuri postuniversitare

Până în data de 15 noiembrie 2015 continuă înscrierile la cursurile de formare profesională continuă de specializare autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări:

Detalii privind procedura de înscriere şi conţinutul dosarului de candidat se găsesc pe fişa de înscriere a fiecărui curs. Persoanele interesate sunt invitate să adreseze o solicitare reprezentanţilor programelor de formare profesională folosind adresa de e-mail: cursuri.securitate@ubbcluj.ro sau telefonic la 0752282596, Raul Dăncuţă

 

În perioada 7 septembrie - 19 octombrie 2015 se fac înscrieri la cursurile postuniversitare

 

Persoanele interesate sunt rugate să depună în această perioadă la secretariarul facultăţii (personal sau prin poştă) un dosar care să conţină următoarele acte:

Aceste acte se vor trimite în dosar plic pe adresa:

Universitatea "Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se plăteşte la Secretariat sau în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI(CF):4305849.
Dacă taxa se plăteşte prin mandat poştal Vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, curs PU"
Detalii suplimentare la telefon: 0264405300 int. 5275, Loredana Nemeth