Cursuri postuniversitare

În perioada 3 septembrie - 17 octombrie 2014 se fac înscrieri la cursurile postuniversitare

  • Biblioteconomie şi ştiinţa informării (Durata: 2 semestre, taxa de şcolarizare: 1200 lei) (Plan de învăţământ)
  • Managementul arhivei curente (Durata: 2 semestre, taxa de şcolarizare: 1200 lei) (Plan de învăţământ)
  • Profesor documentarist (Durata: 3 semestre, taxa de şcolarizare: 1500 lei) (Plan de învăţământ)
  • Reabilitarea monumentelor istorice (Durata: 4 semestre, taxa de şcolarizare: 3200 lei)

 

Persoanele interesate sunt rugate să depună în această perioadă la secretariarul facultăţii (personal sau prin poştă) un dosar care să conţină următoarele acte:

Aceste acte se vor trimite în dosar plic pe adresa:

Universitatea "Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se plăteşte la Secretariat sau în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI(CF):4305849.
Dacă taxa se plăteşte prin mandat poştal Vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, curs PU"
Detalii suplimentare la telefon: 0264405300 int. 5275, Loredana Nemeth