Cursuri postuniversitare


    Admiterea la cursurile postuniveritare organizate pentru anul universitar 2020-2021 va avea loc prin depunerea dosarelor în perioada 14 septembrie-16 octombrie 2020.


  • Program de conversie profesională în Istorie

Fişă de înscriere

Prezentarea programului

Acte necesare înscrierii

Descarcă Fişa pentru "Conversie profesională"

Declaraţie de consimtământ

 

 

  • Program de formare şi dezvoltare profesională în protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit

Fişă de înscriere

Prezentarea cursului

Lista cadrelor didactice

Plan de învăţământ

 

 

  • Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Fişa de înscriere
Prezentarea cursului
Acte necesare înscrierii
Plan de învăţământ