Burse studenţi - semestrul II 2018/2019

Burse speciale din fondurile extrabugetare ale UBB

Listele cu studenţii care beneficiază de burse în semestrul 2 2018-2019

 

Bursa profesor dr. Nicolae Bocşan
La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Profesor dr. Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Bursa „Profesor dr. Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.
Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa profesor Grigore Ciortea

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2018-2019
 1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii , aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
 2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2019 este 1195,66 lei;
 4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 25 februarie 2019, între orele 9-12.

  ATENŢIE!!
  Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
  .

 

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL II 2018-2019 ESTE 15 MARTIE 2019

 

Listele de medii se consultă la secretariat în momentul depunerii cererii de bursă.

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi bursa de performanţă

 

Lista preliminară a candidaţilor finanţaţi cu bursa speciala pentru activitatea ştiinţifică în anul universitar 2018-2019.
Lista urmează să fie supusă avizării Consiliului de Administraţie, în data de 19 noiembrie 2018.
Studenţii care se regăsesc pe listă vor aduce pînă în 23 noiembrie ora 12 la secretariatul facultăţii Contractul pentru atribuirea bursei completat în 2 exemplare şi semnat de către student şi coordonatorul ştiinţific.

Calendar:

 • 11.10.2018-25.10.2018 - depunerea dosarelor de candidatură la Decanatul Facultăţii
 • 26.10.2018- susţinerea proiectului, Decanat ora 10.00
 • 26.10.2018 - afişarea clasamentului
 • 29.10.2018-30.10.2018 - depunerea contestaţiilor
 • 31.10.2018 - trimiterea dosarelor catre CMCS