Burse studenţi - semestrul I 2020/2021

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

Cerere tip pentru bursa de merit şi bursa de performanţă

 

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL I 2020-2021 ESTE 16 OCTOMBRIE 2020

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2020-2021
 1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii;
  Important! Declaraţiile notariale întocmite pentru dosarele de acordare a burselor sociale sunt scutite de plata onorariilor, conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 46/2011, art. 26 alin. (1) lit. d)
 2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada iunie-august 2020 este 1346 lei;
 4. Dosarele (cu şină) complete se depun la secretariatul facultăţii  începând cu 28 septembrie 2020, între orele 9-12, urmând ca în ziua următoare depunerii studenţii să primească confirmarea faptului că acestea sunt complete.

  ATENŢIE!!
  Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
  .

Listele de medii (pentru bursele de performanţă şi de merit) se consultă la secretariat în momentul depunerii cererii de bursă.

 

BURSELE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Calendar:

 • 14.10.2019-28.10.2019 - depunerea dosarelor de candidatură la Decanatul Facultăţii
 • 29.10.2019- susţinerea proiectului, Decanat ora 10.30
 • 29.10.2019 - afişarea rezultatelor
 • 30.10.2019 - depunerea contestaţiilor
 • 31.10.2019 - trimiterea dosarelor către CMCS

 

Bursa profesor dr. Nicolae Bocşan
La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Profesor dr. Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Bursa „Profesor dr. Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.
Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa profesor Grigore Ciortea

Câştigătoarea Bursei Profesor Grigore Ciortea este Teodora Smultea, masterat Societate, artă, identităţi în Europa Centrală

Câştigătorul Bursei de studii doctorale Profesor Grigore Ciortea este Paic Sebastian, coordonator Conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu, Şcoala Doctorală Istorie. Civilizatie. Cultură.