Burse studenţi - semestrul II 2016/2017

Burse speciale din fondurile extrabugetare ale UBB

Listele cu studenţii care beneficiază de burse în semestrul 2 2016-2017

 

Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii până vineri, 31 martie 2017, ora 12.

 

MODIFICĂRI la Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL CERERILOR/DOSARELOR PENTRU TOATE CATEGORIILE DE BURSE PENTRU SEMESTRUL II 2016-2017 ESTE 24 MARTIE 2017

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2016-2017
  1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii pentru anul universitar 2016-2017, aprobat în 10 martie 2017 (pag. 15);
  2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
  3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada noiembrie-decembrie 2016-ianuarie 2017 este 925 lei;
  4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 14 martie 2017, între orele 9-12.

    ATENŢIE!!
    Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
    .