Burse studenţi - semestrul II 2017/2018

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL II 2017-2018 ESTE 16 MARTIE 2018

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi bursa de performanţă

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2017-2018
 1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii pentru anul universitar 2017-2018, aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
 2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018 este 1097,33 lei;
 4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 26 februarie 2018, între orele 9-12.

  ATENŢIE!!
  Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
  .

Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică

Lista studenţilor finanţaţi cu bursa specială pentu ativitate ştiinţifică
Studenţii care se regăsesc pe listă vor aduce pînă în 20 noiembrie ora 12 la secretariatul facultăţii Contractul pentru atribuirea bursei completat în 2 exemplare şi semnat de către student şi coordonatorul ştiinţific.

 

Calendar:

 • 11.10.2017-23.10.2017 - depunerea dosarelor la Decanatul Facultăţii
 • 24.10.2017- susţinerea proiectului, Decanat ora 12.00
 • 25.10.2017 - afişarea clasamentului
 • 26.10.2017-30.10.2017 - depunerea contestaţiilor
 • 31.10.2017 - trimiterea dosarelor catre CMCS