Burse studenţi - semestrul II 2016/2017

 

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ PENTRU SEMESTRUL I 2017-2018 ESTE 20 OCTOMBRIE 2017

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2017-2018
  1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii pentru anul universitar 2017-2018, aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
  2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
  3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada iunie-august 2017 este 1065 lei;
  4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 3 octombrie martie 2017, între orele 9-12.

    ATENŢIE!!
    Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
    .