BURSE

SEMESTRUL II 2021/2022

Studenții care nu au mai beneficiat niciodată de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date sunt rugați să trimită documentul bancar la adresa: social@ubbcluj.ro scanat/pozat de unde să reiasă că sunt titularii contului.

Pe documentul bancar mai trebuie să menționați:

 - Facultatea;

 - tipul bursei (performanță, merit, socială);

 - anul de studiu.

De asemenea, vă rugăm să verificați că aveți trecut CNP-ul și să menționați dacă v-ați schimbat numele (acolo unde e cazul).

 

Lista studenților beneficiari ai burselor de merit

Lista studenților beneficiari ai burselor de performanță

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social - Rectorat

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social din fonduri proprii ale UBB

Lista studenților beneficiari ai burselor de  îmbrăcăminte și încălțăminte din fonduri proprii ale UBB

 

Repartizare burse merit

Repartizare burse performanță

Repartizare fond burse

 

Regulamentul de burse al UBB

Criterii complementare ale facultății

Calendar burse

Declarație depunere documente electronic


Termenul de depunere a cererilor pentru bursele de merit, performanță și sociale pentru semestrul II 2021/2022 este

11 martie 2022, ora 16.00.

Dosare noi se vor putea încărca doar până în 11 martie 2022, ora 16. 00, însă platforma va rămâne deschisă pentru completări până în 16 martie 2022, ora 12.00.

 

BURSE DE MERIT ȘI DE PERFORMANȚĂ

Model cerere

Cererea se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/care va fi disponibilă începând cu data de 21 februarie 2022.

 

BURSE SOCIALE

1. Documentele justificative necesare completării dosarului de bursă socială să găsesc în Regulamentul de burse al universității pentru anul universitar 2021-2022

2. Modelele de cerere tip, declarație pe proprie răspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz social, formular de conformitate pentru bursă socială pe caz medical.

3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada  OCTOMBRIE-NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2021 este 1386 LEI.

4. Dosarul cu toate documentele se va încărca pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

5. Toate documentele se vor aduce la secretariatul facultății în original, într-un dosar cu șină, până cel târziu în 25 martie 2022.

 

IMPORTANT!

Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip, și NU cu Formularul "Verificare conformitate..."

Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere - Anexa 6 (scrisă de mână), conform modelului anexat la Regulament.

Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul "Verificare conformitate...", care va fi la începutul dosarului.

 

MEDII

LICENȚĂ

Linia română

Istorie Anul I, Anul II, Anul III

Istoria artei Anul I, Anul II, Anul III

Arheologie

Arhivistică

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural

Relații internaționale și studii europene Anul I, Anul II, Anul III

Studii de securitate Anul I, Anul II, Anul III

Filosofie

 

Linia engleză

Studii de securitate Anul I, Anul II, Anul III

 

MASTER

Arheologie și studii clasice Anul I, Anul II

Societate, artă, identități Anul I, Anul II

Istoria și socio-antroplogia epocii moderne Anul I, Anul II

Istoria Europei de Sud-Est Anul I, Anul II

Istorie, memorie, oralitate Anul I, Anul II

Științele informării și documentării Anul II

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale  Anul I, Anul II

Evaluarea politicilor și programelor publice europene Anul I, Anul II

Managementul securității în societatea contemporană Anul I, Anul II

Securitate, intelligence și competitivitate, Anul I, Anul II

Patrimoniu și turism cultural Anul I, Anul II

Filosofie antică și medievală Anul I, Anul II

Filosofie, cultură, comunicare Anul I, Anul II

 

Toate specializările (licență și master) , linia maghiară

 

BURSE SPECIALE ALE FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

 

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor dr. Ion Irimie”

Acordarea burselor de performanţă educaţională ce poartă numele profesorului Ion Irimie, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi sunt finanţate de către acesta se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadru instituţional.

Câştigătorul bursei este studentul absolvent din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, specializarea Filosofie (română) cu cele mai bune performaţe pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.

Regulamentul de acordare a bursei