Selecţia pentru burse Erasmus

Miercuri, 9 octombrie 2019 la ora 14.00 în Sala 141 din Clădirea Centrală, et. 1 (Birou prodecani) va avea loc selecţia pentru mobilităţi Erasmus de studiu în semestrul 2 al anul universitar 2019/2020, în ţări ale Uniunii Europene 1 loc pentru studenţi de la toate nivelele de studiu şi de practică (placement) pentru doctoranzi.

 

Conform regulilor programului Erasmus+ fiecare student poate beneficia de 12 luni de mobilitate Erasmus la fiecare nivel de studiu.

Lista universităţilor partenere pentru mobilităţi de studiu este afişată pe site-ul facultăţii http://hiphi.ubbcluj.ro/Erasmus/uni_partenere.html.

Dosarele se depun la biroul Erasmus (secretariat) până marţi, 8 octombrie 2019 la ora 12.

 

Membrii comisiei de selecţie:

 • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
 • prof. dr. Ioan-Marius Bucur
 • conf. dr. Ligia Ruscu
 • conf. dr. Ion Cârja
 • lect. dr. Hunyadi Attila
 • lect. dr. Szigeti Attila
 • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări internaţionale al UBB

Condiţiile de participare la mobilităţile studenţeşti

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat" sau „cu taxă");
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
 • să deţină un certificat de competenţă lingvistică valabil pentru limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează. Sunt exceptaţi studenţii de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universităţi din Ungaria.
 • condiţii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte. În cazul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, pentru studenţii masteranzi şi doctoranzi, depunerea unui proiect de cercetare.
 • selecţia are loc la nivelul facultăţii care oferă mobilitatea.

Dosarele se depun la Secretariat (Biroul Erasmus - Informatician)

Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului; se poate descărca aici pentru mobilităţi de studiu respectiv aici pentru mobilităţi de practică (placement);
 • declaraţie pe proprie răspundere; se poate descărca aici pentru mobilităţile de studiu respectiv aici pentru mobilităţile placement;
 • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.). Studenţii de la linia maghiară care candidează pentru mobilităţi în Ungaria vor scrie scrisoarea de motivaţie în limba engleză (sau altă limbă de circulaţie internaţională)
 • pentru masteranzi şi doctoranzi: proiect de cercetare în limbă de circulaţie internaţională avizat de cadrul didactic îndrumător. Pentru mobilităţile placement aceşti studenţi vor prezenta un plan de activitate, redactat în limbă de circulaţie internaţională, cu trimitere la proiectul de cercetare care să motiveze oportunitatea mobilităţii;
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european (model CV);
 • adeverinţă de student pe care să fie menţionate: media pe anul universitar 2018/2019; pentru mastranzii din anul I, media de admitere la masterat.
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, proiect de cercetare - pentru masteranzi), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.