Selecţia pentru burse Erasmus

Joi, 25 ianuarie 2018 începând cu ora 14 în Sala 141 din Clădirea Centrală, et. 1 (Birou prodecani) va avea loc selecţia pentru mobilităţi Erasmus de studiu în semestrul 2 al anului universitar 2017/2018 în ţări partenere ale programului (ţări din afara Uniunii Europene). Sunt disponibile 3 locuri astfel:

 

Conform regulilor programului Erasmus+ fiecare student poate beneficia de 12 luni de mobilitate Erasmus la fiecare nivel de studiu.

Lista universităţilor partenere pentru mobilităţi de studiu este afişată pe site-ul facultăţii http://hiphi.ubbcluj.ro/Erasmus/uni_partenere.html.

Dosarele se depun la biroul Erasmus (secretariat) până joi, 25 ianuarie 2018 la ora 10.

 

Membrii comisiei de selecţie:

 • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
 • prof. dr. Ioan-Marius Bucur
 • prof. dr. Radu Ardevan
 • conf. dr. Ion Cârja
 • conf. dr. Maria Lupescu
 • prof. dr. Ion Copoeru
 • lect. dr. Szigeti Attila
 • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări internaţionale al UBB

Condiţiile de participare la mobilităţile studenţeşti

Pentru a candida la concursurile de selectie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat" sau „cu taxă");
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
 • să deţină un certificat de competenţă lingvistică valabil într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează. Studenţii care nu au un Certificat de competenţă lingvistică valabil vor trebui să facă dovada faptului că s-au înscris pentru susţinerea testului de competenţă lingvistică şi să depună o declaraţie prin care se obligă să aducă certificatul până în data de 1. decembrie 2017.
 • condiţii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte. În cazul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, pentru studenţii masteranzi şi doctoranzi, depunerea unui proiect de cercetare.
 • selecţia are loc la nivelul facultăţii care oferă mobilitatea.

Dosarele se depun la Secretariat (Biroul Erasmus - Informatician)

Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului; se poate descărca de aici ;
 • declaraţie pe proprie răspundere; se poate descărca de aici ;
 • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.). Studenţii de la linia maghiară care candidează pentru mobilităţi în Ungaria vor scrie scrisoarea de motivaţie în limba engleză (sau altă limbă de circulaţie internaţională)
 • pentru masteranzi şi doctoranzi: proiect de cercetare în limba ţării de destinaţie sau în limbă de circulaţie internaţională avizat de cadrul didactic îndrumător. Pentru mobilităţile placement aceşti studenţi vor prezenta un plan de activitate cu trimitere la proiectul de cercetare care să motiveze oportunitatea mobilităţii;
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european (model CV);
 • adeverinţă de student pe care să fie menţionate: media pe anul universitar 2016/2017; pentru mastranzii din anul I, media de admitere la masterat.
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, proiect de cercetare - pentru masteranzi), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.