Selecţia pentru burse Erasmus

Mobilități de Studiu 2021/2022

 

În condiţiile excepţionale generate de măsurile impuse pentru reducerea numărului de infecţii cu COVID-19, în baza adresei CCI nr. 815/16 martie 2020, selecţia pentru mobilităţi Erasmus de studiu se va desfăşura prin concurs de dosare, fără interviu, doar în ţările membre UE.

 

Conform regulilor programului Erasmus+ fiecare student poate beneficia de 12 luni de mobilitate Erasmus la fiecare nivel de studiu.

Dosarele se trimit prin mail la simona.dombi@ubbcluj.ro până joi, 30 septembrie 2021, ora 11.00. Detalii legate de conţinut şi forma de trimitere găsiţi la lista de acte.

Important! Studenţii selectați sunt sfătuiți să verifice condițiile de călătorie și cele impuse de pandemie din fiecare țară!

 

Membrii comisiei de selecţie:

 • prof. dr. Maria-Silvia Crăciun
 • prof. dr. Ioan-Marius Bucur
 • conf. dr. Ligia Ruscu
 • conf. dr. Ion Cârja
 • lect. dr. Hunyadi Attila
 • lect. dr. Szigeti Attila
 • un reprezentant din partea Centrului de Cooperări internaţionale al UBB

Condiţiile de participare la mobilităţile studenţeşti

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat" sau „cu taxă");
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
 • să deţină un certificat de competenţă lingvistică valabil pentru limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează. Sunt exceptaţi studenţii de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universităţi din Ungaria.
 • La această selecţie studenţii sunt acceptaţi fără certificat de competenţă lingvistică. După procesul de selecţie se va realiza o testare online pe portalul OLS şi studenţii vor trebui să obţină punctajul necesar la acea testare.
 • condiţii suplimentare stabilite de fiecare facultate în parte. În cazul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, pentru studenţii masteranzi şi doctoranzi, depunerea unui proiect de cercetare.
 • selecţia are loc la nivelul facultăţii care oferă mobilitatea.

Elementele cerute la dosar sunt:

 • fişa candidatului; se poate descărca aici pentru mobilităţi de studiu;
 • declaraţie pe proprie răspundere; se poate descărca aici pentru mobilităţile de studiu;
 • scrisoare de motivaţie în limbă străină, în functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.). Studenţii de la linia maghiară care candidează pentru mobilităţi în Ungaria vor scrie scrisoarea de motivaţie în limba engleză (sau altă limbă de circulaţie internaţională);
 • pentru masteranzi şi doctoranzi: proiect de cercetare într-o limbă de circulaţie internaţională. Pentru mobilităţile placement aceşti studenţi vor prezenta un plan de activitate, redactat într-o limbă de circulaţie internaţională, cu trimitere la proiectul de cercetare care să motiveze oportunitatea mobilităţii;
 • curriculum vitae în limba română sau engleză, model european (model CV);
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (vedeţi observaţia de mai sus);
 • fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

Documentele se trimit astfel:
- Fişa candidatului şi Declaraţia (care sunt în format .pdf), le imprimaţi, dacă aveţi posibilitatea, le completaţi de mână şi trimiteţi copii scanate (din nou, dacă aveţi posibilitatea) sau fotografii (pe care să se poată citi informaţia completată). Dacă nu aveţi posibilitatea de a le imprima, completaţi informaţiile în documentul .pdf (cu "Tools" -> "Comments" sau altă variantă). Când se va relua activitatea în mod normal, veţi aduce formularele imprimate şi completate de mână.
- Celelalte documente (Scrisoarea de motivaţie, proiectul) în format .doc(x) sau .pdf, la alegere. Dacă nu aveţi Office instalat pe calculator şi lucraţi cu OpenOffice (sau altă aplicaţie "free") documentele trebuie transformate în fișiere format .pdf

 

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.