Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie

 

Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie este una dintre cele mai reprezentative unităţi de învăţământ şi cercetare din Facultate. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan internaţional pentru cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic naţional şi european, premisă a performanţei în activităţile de pregătire a studenţilor de toate gradele.

Planurile de învăţământ girate de departament asigură atât o pregătire generală în domeniul istoriei antice (pentru viitorii profesori din învăţământul mediu) cât şi competenţele ştiinţifice şi manageriale în domeniul arheologiei de teren (pentru viitorii specialişti), în cadrul celor trei cicluri universitare: nivelele licenţă, masterat şi doctorat.

Garanţii suplimentare oferă accesul la bibliotecile de specialitate, proximitatea unor instituţii cu care interacţionăm (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei române), colaborarea cu specialişti externi şi, mai ales, marile şantiere arheologice coordonate de membrii departamentului: Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, capitala provinciei romane Dacia, castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Turda şi alte castre romane din Dacia. Studenţii participă efectiv, în timpul practicii de vară, la săpăturile arheologice.

Perspectivele de obţinere a unor job-uri după absolvirea acestei specialităţi sunt promiţătoare - pe lângă calificarea de profesor în învăţământul mediu,  absolvenţii performanţi au posibilitatea să practice arheologia de teren în cadrul muzeelor din ţară, în reţeaua de cercetare a institutelor de specialitate, sau chiar cariera universitară.

Programele europene de mobilităţi studenţeşti şi acordurile de colaborare încheiate de UBB cu diverse universităţi europene oferă posibilitatea completării studiilor în străinătate (de exemplu Messina, Lecce, Paris, Viena etc.) sau participării efective la săpături arheologice pe şantiere din străinătate în cursul verii.

Lect. dr. Liliana MATEESCU - SUCIU
Prof. dr. Alexandru DIACONESCU
Prof. dr. Gelu A. FLOREA
Conf. dr. Eduard NEMETH
Conf. dr. Ligia Cristina RUSCU
Conf. dr. Sorin NEMETI
  • domenii de competenţă: Religii în Imperiul Roman, istoria Daciei romane, istoria şi arheologia epocii migraţiilor;
  • e-mail: sorin.nemeti@ubbcluj.ro
Conf. dr. Florin FODOREAN
  • domenii de competenţă: Istoria şi arheologia Daciei romane, izvoare cartografice şi geografice antice, reţeaua rutieră din Imperiul Roman şi din provincia Dacia.
  • e-mail: florin.fodorean@ubbcluj.ro
Lect. dr. Silvia MUSTAŢĂ
Profesor emerit dr. Ioan PISO
Profesor emerit dr. Mihai BĂRBULESCU
Profesor emerit dr. Radu ARDEVAN
Departamente