Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie

În anul 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Cluj a fost înfiinţată Catedra de Istorie Modernă, transformată în anul 2011 în Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie. Catedra şi departamentul au fost conduse în această perioadă de prof. Camil Mureşanu, prof. Liviu Maior, prof. Magyari András, prof. Nicolae Bocşan şi prof. Sorin Mitu.

Departamentul de istorie modernă a fost în tot acest timp una dintre cele mai performante structuri didactice şi de cercetare din cadrul UBB. Departamentul a dat un membru al Academiei Române, un ministru al Educaţiei Naţionale, doi ambasadori, un rector şi cinci prorectori ai UBB, doi decani ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Departamentul asigură formarea de bază în Istorie Modernă, nivel licenţă, susţine specializările Arhivistică şi Etnologie, precum şi masteratele de Socio-antropologie istorică şi Istoria Europei de sud-est. În cadrul departamentului funcţionează cinci conducători de doctorat, iar doctoranzii cu frecvenţă afiliaţi predau seminarii şi desfăşoară activităţi de cercetare. Membrii departamentului au câştigat granturi majore de cercetare, finanţate de Comisia Europeană, Banca Mondială sau CNCSIS.

În cadrul departamentului s-au afirmat o serie de direcţii prioritare de cercetare, cum sunt Istoria Bisericii, Antropologia Istorică, Demografia Istorică, Imagologia Comparată. Acestea sunt structurate în jurul câtorva centre de cercetare, creatoare de şcoală, cu o bogată activitate ştiinţifică şi publicaţii proprii: Institutul de Istorie Ecleziastică, Seminarul de Antropologie Istorică şi Seminarul de Demografie Istorică.

Membrii departamentului au publicat la edituri prestigioase din ţară şi din străinătate, cum ar fi Humanitas, Polirom, Editura Academiei, Paideia, Corint, Peter Lang, Böhlau Verlag, L'Harmattan, CEU Press, Vita e Pensiero. Departamentul se bucură de o vizibilitate internaţională semnificativă şi întreţine relaţii oficiale de colaborare cu instituţii de marcă din străinătate, cum ar fi Institut National des Langues et Cultures Orientales, din Paris, Universitatea din Pisa sau Universitatea din Graz.

Prof. dr. Sorin MITU
 • Directorul Departamentului de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie
 • domenii de competenţă: Istoria naţionalismului, geografii simbolice
 • e-mail: sorinmitu2@yahoo.com
Prof. dr. Simona NICOARĂ
Prof. dr. Toader NICOARĂ
 • directorul Şcolii Doctorale "Istorie. Civilizaţie. Cultură";
 • domenii de competenţă: Istorie modernă, istoria mentalităţilor şi imaginarului, antropologie istorică.
 • e-mail: nicoaratoader@yahoo.fr
Prof. dr. Ioan BOLOVAN
 • domenii de competenţă: Istoria modernă a Transilvaniei şi istoria populaţiei României în secolele XIX-XX
 • e-mail: ioanbolovan62[at]gmail.com
Conf. dr. Ana Victoria SIMA
Conf. dr. Constantin BĂRBULESCU
 • domenii de competenţă: Istorie modernă a României, imaginarul corpului uman, modernizarea lumii rurale
 • e-mail: barbulescuco@yahoo.fr
Conf. dr. Ioan CÂRJA
 • domenii de competenţă: Istoria modernă a României, istorie ecleziastică, arhivistică
 • e-mail: ioncarja@yahoo.it
Lect. dr. Vlad POPOVICI
 • domenii de competență: istoria modernă a României; istoria elitelor; aplicații informatice în cercetarea istorică
 • e-mail: vlad.popovici[at]ubbcluj.ro
Lector dr. Lucian TURCU
 • domenii de competenţă: istoria modernă a României; istorie modernă universală; istorie regională; istoria Bisericii şi a vieţii religioase; istorie socială
 • e-mail: luciand.turcu[at]yahoo.com
Lector dr. Marius EPPEL
 • domenii de competenţă: Istorie modernă, istoria bisericii,istorie politică, antropologie religioasă, antropologie culturală
 • e-mail: mariuseppel[at]yahoo.fr
Departamente