Conf. dr. Ioan CÂRJA

Lect. dr. Ioan CÂRJA

  • domenii de competenţă: Istoria modernă a României, istorie ecleziastică, arhivistică
  • e-mail: ion.carja@ubbcluj.ro