Cursuri postuniversitare

Susținerea disertației la Cursul Postuniversitar de Biblioteconomie și știința informării pentru seria februarie 2021/februarie 2022 va avea loc în data de 19.02.2022 începând cu ora 9, online, pe Microsoft Teams, conform unei programări care va fi stabilită și anunțată cel târziu în data de 18 februarie 2022.

Cursanții se vor înscrie pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro care va fi disponibilă în perioada 07-15 februarie 2022.

 

Tutorial platformă înscriere

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

 

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit prin AcademicInfo sau la casieria de la decanat, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

  • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
    • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
    • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de disertație și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).