Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea februarie 2016

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 13 februarie 2016 de la ora 9,30 la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga".

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc vineri 19 februarie 2016 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Acte necesare pentru înscriere :

  1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
    Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
  2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
  3. Copie legalizată după certificatul de naştere,
  4. Copie simplă a Cărţii de Identitate
  5. Copie legalizată a Diplomei de Bacalaureat
  6. Copie legalizată a Diplomei de Licenţă şi a Foi matricole sau Suplimentului de Diplomă (nu se acceptă Adeverinţe de licenţă expirate!)
  7. Lucrarea listată şi pe CD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 10 februarie 2016 personal sau prin poştă.

Pentru cursul Managementul arhivei termenul de predare/primire prin poştă a dosarelor la secretariat este marţi, 16 februarie 2016.

 

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca