Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iulie 2020

Pentru a se înscrie la examenul de absolvire (cursuri postuniversitare si conversie profesională), candidații vor încărca sau vor trimite electronic la adresa comunicată de facultate până în 24.06.2020, toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF.

Pentru cursurile de Profesor documentarist şi Biblioteconomie şi ştiinţa informării resp. Managementul arhivei curente - serii vechi, documentele scanate se trimit prin e-mail pe adresa: loredana.nemeth@ubbcluj.ro. Lucrarea va fi obligatoriu convertită în format pdf.

Susţinerea disertaţiei (Profesor documentarist şi Biblioteconomie) va avea loc online în data de 1. iulie 2020 de la ora 14. Modalitatea de susţinere va fi comunicată ulterior.

Programarea pe cadre didactice a susţinerii lucrărilor de absolvire a cursului de Conversie profesională în Istorie (4 iulie 2020)

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de absolvire (cursuri postuniversitare si conversie profesională):

 • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe site-ul facultății, se semnează, se scanează și se încarcă pe platformă resp. se trimite trimite la adresa de mail indicată);
 • - dovada achitării integrale a cursului
 • - certificatul de naștere
 • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • - lucrarea de absolvire însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
 • - Copii ale actelor de studii:
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de UBB
   • - diploma de licență;
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate
   • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia.

Cererile tip de înscriere

 

 

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională