Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iulie 2016

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 9 iulie 2016 de la ora 9,30 la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Sala Muşlea.

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc vineri 8 iulie 2016 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Acte necesare pentru înscriere :

 1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
  Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
 2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
 3. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 4. Copie simplă a Cărţii de Identitate;
 5. Copie legalizată a Diplomei de Bacalaureatşi a Foi matricole;
 6. Copie legalizată a Diplomei de Licenţă şi a Foi matricole sau Suplimentului de Diplomă (nu se acceptă Adeverinţe de licenţă expirate!)
  Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
 7. Declaraţie pe proprie răspundere că nu e plagiată, (Descarcă declaraţia)
 8. Lucrarea listată şi pe CD sau DVD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 6 iulie 2016 personal sau prin poştă la adresa:.

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca