Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea februarie 2019

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 23 februarie 2019 de la ora 930 la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", sala I. Muşlea.

Pentru cursul Reabilitarea monumentelor istorice susţinerea disertaţiei va avea loc sâmbătă, 23 februarie. Dosarele şi lucrările se depun la secretariatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie până marţi, 19 februarie.

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc luni, 25 februarie 2019 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Acte necesare pentru înscriere la susţinerea disertaţiei:

 1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
 2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
 3. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 4. Copie simplă a Cărţii de Identitate;
 5. Copii ale actelor de studii:
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de UBB
   • diploma de licenţă
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate
   • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă)
   • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă (în cazul în care diploma de licenţă a fost însoţită de foaie matricolă)
   Atenţie! Dacă dosarele pentru înscriere la susţinerea disertaţiei se trimit prin poştă, copiile actelor vor fi legalizate.
   Candidaţii care se înscriu la secretariatul facultăţii se vor prezenta cu actele de studii în original şi copii simple ale acestora.
   Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
  • Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu e plagiată, (Descarcă declaraţia)
 6. Lucrarea listată şi pe CD sau DVD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 20 februarie 2019 personal sau prin poştă la adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională