Cursuri postuniversitare

1. CURSUL POSTUNIVERSITAR DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII

Susținerea lucrării de absolvire la Cursul Postuniversitar de Biblioteconomie și știința informării pentru seria octombrie 2021 va avea loc în data de 02.07.2022 începând cu ora 9, la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, sala Mușlea, conform programării.

 

Cursanții se vor înscrie pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro disponibilă între 13 iunie-29 iunie 2022.

Tutorial platformă înscriere

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit prin AcademicInfo sau la casieria de la decanat, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

 • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
 • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
  • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
  • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de absolvire și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).

 

2. CURSUL POSTUNIVERSITAR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN ISTORIE

Absolvirea cursurilor de Conversie Profesională se desfăşoară astfel:

 1. Examen scris, cu durata de 3 ore, pe baza tematicii şi a bibliografiei în data de 1 iulie 2022, ora 10, str. Napoca nr. 11, sala Pompiliu Teodor.
 2. Susţinerea lucrării de absolvire, în faţa comisiei numite de conducerea facultăţii în data de 2 iulie 2022, ora 10, str. Napoca nr. 11, sala Pompiliu Teodor.

Cursanții se vor înscrie pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro disponibilă între 13 iunie-29 iunie 2022.

Tutorial platformă înscriere

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit prin AcademicInfo sau la casieria de la decanat, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

 • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
 • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
  • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
  • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de absolvire și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).

 

3. CURSUL POSTUNIVERSITAR PROGRAM DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN PROTEJAREA ȘI REABILITAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Susținerea lucrării de absolvire la Cursul Postuniversitar  Program de formare și dezvoltare profesională în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit va avea loc în data de 01.07.2022. Mai multe informații vor fi transmise în timp util.

 

Cursanții se vor înscrie pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro disponibilă între 13 iunie-27 iunie 2022.

Înainte de înscriere, cursanții trebuie să se asigure că au achitată taxa de școlarizare integral.

Tutorial platformă înscriere

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 semnată și scanată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C.  Acte studii: există două situații:

 • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
 • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
  • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
  • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

 

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de absolvire și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertație (semnatura poate fi electronică).