Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iulie 2021

 

Pentru înscrierea la susținerea lucrării de disertație pentru cursurile postuniversitare de:

 

-       Biblioteconomie și știința informării și

-       Conversie profesională în Istorie

 

a fost creată o platformă pentru încărcarea documentelor și a lucrării, care va fi activă în perioada de înscriere 14-30 iunie 2021 (platforma se va închide în 30 iunie la ora 14.00): https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

 

Tutorial platformă înscriere

 

Susținerea va avea loc în data de 3 iulie 2021.

 

Veți avea de parcurs următorii pași:

 

Pasul 1:

Generarea cererii de înscriere (selectați specializarea absolvită, treceți și numărul matricol din Academicinfo, numele din certificatul de naștere și celelalte date personale);

 

 

Pasul 2:

Încărcarea în aplicație a:

A. Cererii generate la pasul 1 scanată și semnată;

B. Scanărilor după Certificatul de naștere în original (nu fotografie) și a Cărții de identitate într-un singur document .pdf;

C. Dovezii plății întregului curs (un singur document .pdf cu toate ordinele de plată pentru întreaga sumă. Dacă ați plătit direct prin Academicinfo sau la casieria de la decanat, nu este cazul);

D.  Acte studii: există două situații:

  • Absolvenții cu diplomă de licență eliberată de UBB vor încărca doar diploma de licență (față/verso un singur document .pdf);
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate:
    • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă, adică acele diplome de bacalaureat care au pe verso doar rezultatele probelor de bacalaureat, nu mediile anilor de studiu);
    • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă), în această ordine, față/verso, într-un singur document .pdf).

Pasul 3:

Încărcarea Lucrării de disertație și Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, semnată și de coordonatorul lucrării de disertatie (semnatura poate fi electronică).

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională