Cursuri postuniversitare

Acte necesare pentru înscriere (Cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Profesor documentarist şi Managementul arhivei):

  1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
    Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
  2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200 lei)
  3. Copie legalizată după certificatul de naştere,
  4. Copie simplă a Cărţii de Identitate
  5. Lucrarea listată şi pe CD