Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea februarie 2015

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 21 februarie 2015 la ora 9 în Sala 88 (BCU).

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc în 26 februarie 2015 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj.

 

Acte necesare pentru înscriere :

  1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
    Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
  2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
  3. Copie legalizată după certificatul de naştere,
  4. Copie simplă a Cărţii de Identitate
  5. Copie legalizată a Diplomei de Bacalaureat
  6. Copie legalizată a Diplomei de Licenţă şi a Foi matricole sau Suplimentului de Diplomă (nu se acceptă Adeverinţe de licenţă expirate!)
  7. Lucrarea listată şi pe CD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 17 februarie 2015 personal sau prin poştă.