Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iulie 2017

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 15 iulie 2017 de la ora 9,30 la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Sala Muşlea.

Pentru cursul Conversie profesională cursanţii vor susţine un examen scris în data de 7 iulie 2017 iar susţinerea lucrării de absolvire va avea loc în 8 iulie 2017 la ora 900. Înscrierea se face până în 5 iulie la secretariatul facultăţii.

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc luni, 10 iulie 2017 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională

 

Programarea pe cadre didactice a susţinerii lucrărilor de absolvire a cursului de Conversie profesională (8 iulie 2017)

 

Acte necesare pentru înscriere la susţinerea disertaţiei:

 1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
  Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
 2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
 3. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 4. Copie simplă a Cărţii de Identitate;
 5. Copii ale actelor de studii:
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de UBB
   • diploma de licenţă
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate
   • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă)
   • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă (în cazul în care diploma de licenţă a fost însoţită de foaie matricolă)
   Atenţie! Dacă dosarele pentru înscriere la susţinerea disertaţiei se trimit prin poştă, copiile actelor vor fi legalizate.
   Candidaţii care se înscriu la secretariatul facultăţii se vor prezenta cu actele de studii în original şi copii simple ale acestora.
   Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
  • Declaraţie pe proprie răspundere că nu e plagiată, (Descarcă declaraţia)
 6. Lucrarea listată şi pe CD sau DVD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 12 iulie 2017 personal sau prin poştă la adresa:.

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca