Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iunie-iulie 2015

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 27 iunie 2015 la Iaşi şi sâmbătă, 4 iulie 2015 la Cluj

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc în 13 iulie 2015 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Acte necesare pentru înscriere :

  1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
    Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
  2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
  3. Copie legalizată după certificatul de naştere,
  4. Copie simplă a Cărţii de Identitate
  5. Copie legalizată a Diplomei de Bacalaureat
  6. Copie legalizată a Diplomei de Licenţă şi a Foi matricole sau Suplimentului de Diplomă (nu se acceptă Adeverinţe de licenţă expirate!)
  7. Lucrarea listată şi pe CD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 24 iunie 2015 personal sau prin poştă.

Catalogul de susţinere a disertaţiei fiind unic, toate dosarele (atât ale cursanţilor din Cluj cât şi ale celor de la Iaşi) vor fi trimise la Cluj până la 24 iunie 2015. pe adresa:

 

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca