Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iulie 2018

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 7 iulie 2018 de la ora 930 la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", sala 88.

Pentru cursul Conversie profesională cursanţii vor susţine un examen scris în data de 6 iulie 2018 la ora 1000 în sala Pompiliu Teodor (str. Napoca nr. 11) iar susţinerea lucrării de absolvire va avea loc în 7 iulie 2018 de la ora 1000 în aceeaşi sală. Înscrierea se face până în 5 iulie la secretariatul facultăţii.

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc luni, 9 iulie 2018 la ora 1000 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Acte necesare pentru înscriere la susţinerea disertaţiei:

 1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
  Vă rugăm ca pe pagina a doua a fişei de înscriere să completaţi titlul lucrării şi numele coordonatorului!
 2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
 3. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 4. Copie simplă a Cărţii de Identitate;
 5. Copii ale actelor de studii:
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de UBB
   • diploma de licenţă
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate
   • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă)
   • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă (în cazul în care diploma de licenţă a fost însoţită de foaie matricolă)
   Atenţie! Dacă dosarele pentru înscriere la susţinerea disertaţiei se trimit prin poştă, copiile actelor vor fi legalizate.
   Candidaţii care se înscriu la secretariatul facultăţii se vor prezenta cu actele de studii în original şi copii simple ale acestora.
   Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
  • Declaraţie pe proprie răspundere că nu e plagiată, (Descarcă declaraţia)
 6. Lucrarea listată şi pe CD sau DVD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 4 iulie 2018 personal sau prin poştă la adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională