Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale

Plan de învăţământ:

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare