Taxe admitere 2021

I. TAXE ADMITERE 2021

Taxa de Admitere: 150 lei (50 de lei taxă de procesare + 100 de lei taxă de înscriere) pentru un domeniu şi o linie de studiu.

 

Taxele care vor fi achitate cu ocazia admiterii: (TAXELE O DATĂ PLĂTITE NU SE RETURNEAZĂ!)

1.         taxa de procesare, în valoare de 50 lei se achită doar pentru primul domeniu din cadrul unei linii de studiu la care se înscrie candidatul. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.

2.         taxa de înscriere, în valoare de 100 lei. Sunt scutite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din  instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar;
  • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
  • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din centrele de plasament.

Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

 

Originalul adeverinţei care conferă candidatului dreptul la reducerea de taxă va fi predat la secretariat împreună cu restul actelor, la o dată care va fi comunicată ulterior.

Taxa de admitere se poate achita:

  • în platforma admiterii;
  • transfer bancar în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849), cu specificația obligatorie: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie și Filosofie;
  • prin mandat poștal în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849), cu specificația obligatorie: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie și Filosofie.

 

Taxa de admitere se achită pentru fiecare domeniu la care doriți să concurați astfel: 150 de lei pentru un domeniu și câte 100 de lei pentru fiecare domeniu în plus din cadrul aceleiași linii de studiu. Această regulă este valabilă pentru fiecare linie de studiu.

EXEMPLU:

dacă vă înscrieți la domeniul Studii de securitate linia română și la domeniul Studii de securitate linia engleză va trebui să plătiți de două ori câte 150 de lei, fiind linii de studiu diferite. Dacă doriți să vă înscrieți la una sau mai multe specializări din cadrul domeniului Istorie linia română și la specializarea Turism cultural din cadrul domeniului Studii culturale veți plăti 150 de lei pentru primul domeniu și încă 100 de lei pentru al doilea domeniu la care candidați.

 

II. TAXE ȘCOLARIZARE 2021

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de 2.600 lei/an, pentru locurile cu taxă, la zi, şi 2.400 lei/an pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe.

În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.