Sesiune

Programarea sesiunii speciale pentru studenții cu situația neîncheiată

Cererile se trimit împreună cu dovada achitării examenului (număr de credite x 43,33 lei) secretarelor de specializare în perioada 29.08 - 30.08 2022.

Exemplu: Introducere în istorie veche a României: nr. credite = 7 x 43,33 = 303,31 lei

Plata examenelor se realizează prin transfer bancar în contul IBAN al Universității Babeș-Bolyai nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849), cu specificația obligatorie: Disciplina restantă, Facultatea de Istorie și Filosofie.

Desfășurarea examenelor:

 - anii I și II nivel licență, respectiv anul I masterat: 31.08.-02.09.2022;

 - anul III nivel licență, respectiv anul II nivel masterat: 31.08.2022.

 

 

Programarea examenelor și restanțelor din sesiunea de vară, 2022

ANII I ȘI II NIVEL LICENȚĂ, ANUL I NIVEL MASTER

Istorie - linia română

Arheologie, Arhivistică, Etnologie, Turism cultural, Filosofie - linia română

Studii de securitate, relații internaționale și studii europene

Specializări masterat - anul I

Licență, master - linia maghiară