Managementul securităţii în societatea contemporană

Planuri de învăţământ

Fişele disciplinelor

Pliantul de prezentare al specializării

Film

 

Programul de masterat în Managementul Securităţii în Societatea Contemporană îşi propune: pregătirea şi antrenamentul masteranzilor în managementul securităţii la începutul secolului XXI, pe baza unei riguroase metodologii de predare şi cercetare, îmbinând atât aspectele teoretice, cât şi cele practice; profesionalizarea studiilor de securitate în România, în vederea susţinerii profesiei de „manager şi negociator de securitate”. Avem în vedere o pregătire vocaţională a masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui nivel substanţial de cunoaştere şi dezvoltării aptitudinilor necesare înţelegerii, analizei, sintezei şi predicţiei fenomenelor şi proceselor lumii contemporane legate de problematica securităţii. Absolvenţii noştri vor putea contribui la formularea unei politici de securitate naţională adecvată în raport cu provocările din mediul internaţional de securitate şi compatibilă cu politicile de securitate ale instituţiilor europene şi euroatlantice.

 

Programul de studiu „Managementul securităţii în societatea contemporană” se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, având în vedere gradul înalt de complexitate al specializării Studii de Securitate şi caracterul său interdisciplinar. Pe baza diplomei şi a competenţelor obţinute, absolvenţii noştri îşi vor putea găsi posturi atât în sectorul public (instituţii din sectorul securităţii şi apărării naţionale, administraţie), cât şi în sectorul privat (ONG-uri de mediu, agenţi economici etc.).

Un rol fundamental în dezvoltarea acestui program de studii îl are Institutul de Studii Internaţionale al Universităţii „Babeş-Bolyai”, unitate autonomă de predare şi cercetare ştiinţifică din cadrul Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale. Experienţa de peste 8 ani şi realizările ştiinţifice remarcabile în domeniul relaţiilor internaţionale a personalului didactic al Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale - care coordonează programul de masterat –, este un argument decisiv pentru cei care doresc să urmeze studiile de masterat în Managementul Securităţii în Societatea Contemporană.