Studii postuniversitare


În situația achitării taxelor de școlarizare prin mandat poștal sau transfer bancar, vă rugăm să trimiteți dovada plății pe adresa de mail adriana.serdean@ubbcluj.ro


  • Program de conversie profesională în Istorie

Prezentarea programului

Plan de învățământ

 

Orar

Anul I, semestrul II

Anul II, semestrul II

 

  • Program de formare şi dezvoltare profesională în protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit

 

Prezentarea programului

Lista cadrelor didactice

Plan de învăţământ

 

  • Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Prezentarea cursului

Plan de învăţământ

 

Orar

Semestrul I

Studii